Bilance NG 2013 a výstavy 2013
16.01.2014

Tisková zpráva

Návštěvnost Veletržního paláce NG v roce 2013 láme znovu rekordy

Národní galerie v Praze v roce 2013 a výstavní program pro rok 2014

 

Nejnavštěvovanějším objektem Národní galerie v Praze byl v roce 2013 Veletržní palác. Tým nové ředitelky Sbírky moderního a současného umění H. Musilové spolupracoval na realizaci více než patnácti výstav a projektů v loňském roce a ty, spolu se stálými expozicemi stejně jako doprovodnými programy lektorů, přilákaly do Veletržního paláce téměř 200 tisíc návštěvníků, což je o 17%  (zhruba 30 000 návštěvníků) více než v roce předcházejícím. Růst návštěvnosti byl patrný hned v prvních měsících roku, kdy proběhly úspěšné výstavy Theodora Pištěka, Jiřího Koláře a Huga Demartiniho. Do Veletržního paláce přišlo za prvních pět měsíců 80 000 návštěvníků, což bylo zhruba o dvacet tisíc víc než v roce 2012.  Zvýšil se i podíl českých návštěvníků v galerii moderního a současného umění.

 

Tento trend bohužel razantně zastavily povodně v červnu 2013. Návštěvnost v objektech Národní galerie v Praze byla poloviční. V případě Kláštera sv. Anežky České a Valdštejnské jízdárny i nižší. Objekty musely být uzavřeny, což se zejména podepsalo negativně na návštěvnosti výstavy Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let. Přesto si tuto výstavu návštěvníci našli a zejména u odborné veřejnosti a v médiích výstava zaznamenala pozitivní ohlas. Je nominována na cenu Gloria Musaealis za rok 2013. 

  

Také paláce Národní galerie v Praze na Pražském hradě s expozicemi starého českého a zahraničního umění a výstavami Sbírky umění 19. století v loňském roce zaznamenaly nárůst návštěvnosti. Tři objekty TriaNGlu, Šternberský, Salmovský a Schwarzenberský palác, navštívilo 114 405 lidí, což je dokonce o 30% více než v loňském roce.  V těchto palácích převažují výrazně zahraniční návštěvníci, naopak na výstavy a úspěšné lektorské programy chodí častěji domácí publikum. Stálá expozice „Baroko v Čechách“ byla výrazně obohacena o několik mimořádných děl, např. K. Škréta, Podobizna Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic.     

 

Přestože byl uzavřen palác Kinských na Staroměstském náměstí, jeho výstavní síň Konírna, nejmenší výstavní prostor NG, otevřena pro návštěvníky v roce 2013 zůstala a prezentovala několik výstav Sbírky grafiky a Sbírky orientálního umění, které vidělo přes 15 tisíc návštěvníků.    

 

Na podzim uspořádala NG osm výstav: mezi úspěšné ve Veletržním paláci lze řadit první z cyklu „Velké dílo pro velký dům“, velkoformátový obraz Jana Pištěka „Pod povrchem“, dále výstavy  „Karel Prager – Architekt, stavitel, vizionář“, „Cena Jindřicha Chalupeckého“ a „Jan Kotík (1916 – 2002)“, na které NG nabídla návštěvníkům společnou zvýhodněnou vstupenku. V listopadu pak byla zahájena výstava „CM863.

Sv. Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta“ k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. V Salmovském paláci byla zahájena výstava „Ludvík Kuba: Poslední impresionista“ a v Konírně paláce Kinských představila Sbírka grafiky „Oskara Kokoschku“. V prosinci NG spustila nové webové stránky s výrazně vyšším podílem obrazových materiálů a obnovila prodej roční dárkové vstupenky.                    

 

 

Stálé expozice a výstavy pořádané Národní galerií v Praze ve vlastních objektech  navštívilo v loňském roce celkem 386 272 návštěvníků. Lektorská oddělení uspořádala téměř dva tisíce programů, kterých se zúčastnilo přes čtyřicet tisíc dětí a dospělých. Pracovníci galerie dále spolupracovali na více než deseti výstavních projektech s domácími i zahraničními partnery mimo NG. Nejúspěšnější návštěvnicky i odborným ohlasem byla výstava moderního českého umění v Soulu „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl“, kterou vidělo na 90 000 návštěvníků v Koreji a pět a půl tisíce při repríze v Plzni a výstava Jana Zrzavého v Ostravě.

Národní galerie uspěla v oblasti vědy a výzkumu. V roce 2013 získala NG grant NAKI  (celkem řeší tři granty NAKI udělované ministerstvem kultury). Grantová agentura ČR udělila v roce 2013 pět grantů z oboru dějin umění a z toho tři získali odborní pracovníci  NG. Celkovým počtem dvanácti grantů, řešených v roce 2014, se tak galerie zařadila na přední místo mezi oborovými vědeckými institucemi. 

NG vydala v roce 2013 přes dvacet publikací, knih a katalogů, např. „František Frank Frantík François Kupka“, která nabízí přináší inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl ze sbírek Národní galerie v Praze. Další kniha, „Petr Brandl – mistr barokní malby“, mapuje nejen Brandlovu tvorbu, ale i jeho bohémský život a pozornost věnuje také objednavatelům uměleckých prací. Aktuální je pak monografie „Ludvík Kuba. 1863–1956. Poslední impresionista“ vydaná k 150. výročí umělcova narození a k výstavě, která v současné době probíhá v Salmovském paláci.

 

Národní galerie v Praze i v roce 2014 otevírá pro návštěvníky nové výstavy a  pokračuje v prezentaci svých unikátních stálých expozic. Francouzská sbírka slaví na přelomu loňského a letošního roku 90. let od svého vzniku. Představuje významný, reprezentativní soubor malířských a sochařských děl A. Rodina, E. Delacroixe, francouzských krajinářů C. Corota, Th. Rousseaua, impresionistů C. Moneta, C. Pissarra, A. Renoira a umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: P. Cézanna, P. Gauguina, V. van Gogha či G. Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla P. Picassa, G. Braqua a tvorbu autorů A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda a dalších. Kurátorský a lektorský tým pro tuto příležitost připravil ve Veletržním paláci speciální sérii přednášek a komentovaných prohlídek.  Další výročí si letos připomene Veletržní palác - 40. výročí od požáru a k tomuto tématu bude zahájena v březnu série výstav pod společným názvem „Příběh Veletržního paláce: 1928, 1974, 2014“. K Roku hudby 2014 galerie připravila unikátní výstavu „Vivat musica!“, která představí, jak se v průběhu více než pěti století proměňoval vztah hudby a výtvarného umění. Na výstavě budou zastoupena díla J. V. Myslbeka, J. Mánesa, E. Filly, F. Kupky, G. Braquea či P. Picassa. V Salmovském paláci bude od května k vidění výstava o vlivu japonismu na české umění a podzim bude patřit ve Valdštejnské jízdárně rozsáhlému projektu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“.   Kromě výstav budou otevřeny v roce 2014 i dvě stálé expozice: na jaře bude znovuotevřena stálá expozice Sbírky orientálního umění v paláci Kinských a na podzim se připravuje slavnostní otevření expozice umění 19. století v Salmovském paláci na Pražském hradě. Závěr roku pak bude ve znamení 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého a předvánoční čas doplní výstava se zatím pracovním názvem Bratři Čapkové dětem ve Veletržním paláci.

 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 16. 1. 2014

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

    

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní