prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Specializace:

Od ledna 2015 kurátor Sbírky starého umění, 2001–2013 ředitel Sbírky starého umění, náměstek generálního ředitele pro sbírkovou činnost (2011–2013), profesor Univerzity Karlovy v Praze (od 2008). Profesní specializace: kulturní dějiny raného novověku, umění baroka.                       

 

Publikační činnost:

Vít Vlnas, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.

Vít Vlnas, Princ Evžen Savojský, život a sláva barokního válečníka, Praha - Litomyšl 2001.

Vít Vlnas, Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl 2009.

Pavel Bělina – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Irena Veselá – Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683–1740. Praha – Litomyšl 2011. 

 

Kurátorská a ostatní odborná činnost:

Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha, Národní galerie v Praze 2001.

Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohệme. Lille, Palais des beaux-arts 2002–2003.

Karel Škréta (1610–1674), doba a dílo. Praha, Národní galerie v Praze 2010–2011.

 

Kontakt:

E-mail: vlnas@ngprague.cz

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Středa
Pátek
žádné programy
Sobota
14:00 - 17:30
MONGOL SLOW FASHION
11:00 - 17:00
Zahradní plenér
Pondělí
žádné programy