Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.
Ředitel Sbírky starého umění

SPECIALIZACE:

Ředitel Sbírky starého umění (2001- 2013), náměstek generálního ředitele pro sbírkovou činnost (2011 - 2013), profesor Univerzity Karlovy v Praze (od 2008). Profesní specializace: kulturní dějiny raného novověku, umění baroka.                       

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1/ Vít Vlnas, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.
2/ Vít Vlnas, Princ Evžen Savojský, život a sláva barokního válečníka, Praha - Litomyšl 2001.

3/ Vít Vlnas, Novokřtěnci v Münsteru, Praha 2002.

4/ Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl 2009.

5/ Pavel Bělina – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Irena Veselá – Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683–1740. Praha – Litomyšl 2011. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

1/ Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha, Národní galerie v Praze 2001.

2/ Lumiere et ténebres. Art et civilisation du baroque en Bohệme. Lille, Palais des beaux-arts 2002–2003.

3/ Karel Škréta (1610 – 1674), doba a dílo. Praha, Národní galerie v Praze 2010–2011.

KONTAKT:

genreditel@ngprague.cz

tel.: (+420) 222 329 331

 

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program nejbližších 7 dní

Sobota
10:30 - 16:30
Až oči přecházejí
Neděle
10:30 - 16:30
Obrazy v pohybu
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy