PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
kurátor a vedoucí Oddělení evropského umění

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1996  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro dějiny umění, absolutorium

2005  tamtéž ukončení doktorského studia

od 1996 Národní galerie v Praze, Sbírka starého evropského umění, kurátor; věnuje se starému italskému umění 14.–18. století se zaměřením na umění tzv. primitivů a italské sochařství15. a16. století.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

-  Petr Přibyl, Una Bizzaria da ridere‘ in the collections of the National Gallery in Prague, Bulletin of The National Gallery in Prague, XIV–XV/2004–2005, s. 96–99, 178–180.

-  Petr Přibyl, Obrazy Francesca Solimeny v colloredo-mansfeldské sbírce na zámku v Opočně (The Paintings by Francesco Solimena in the Colloredo-Mansfeld Collection at Opočno Castle), in: Jiří Fronek (ed.), Phaethon. Příběh obrazu Francesca Solimeny / Phaethon. The Story of Francesco Solimena’s Painting, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2005, s. 38–53.

-  Petr Přibyl‚ ‚Rinascita‘ umění plastiky ve Florencii: dovednost tvořit sochy z hlíny a štuku, in: Petr Přibyl (ed.), terra[cotta]. Plastika a majolika italské renesance / terra[cotta]. Sculpture and Majolica of Italian Renaissance, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2006, s. 5–12, [+ 12 kat. hesel], s. 15–51.

-  Petr Přibyl [67 kat. hesel], in: Olga Pujmanová – Petr Přibyl, Italian Painting c. 1330–1550, I. National Gallery in Prague, II. Collections in the Czech Republic, Illustrated Summary Catalogue, III/1, Národní galerie v Praze, Praha 2008.

-  Petr Přibyl, kap. II. Oltrarno – čtvrť za řekou, VI. V srdci města, IX. Fiesole, starší sestra Florencie, in: Vít Vlnas – Petr Přibyl – Tomáš Hladík, Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů, NLN Praha 2009.

-  Petr Přibyl, Karel Škréta a Itálie, in: Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo, eds. Lenka Stolárová a Vít Vlnas, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2010, s. 95–103, [+ 7 kat. hesel] s. 110–112, 114–117, 143, 153.

-  Petr Přibyl (s Lenkou Stolárovou), K stále rostoucí slávě našeho pilného umělce. Karel Škréta mezi Švýcarskem, říší a Itálií v zrcadle nově objevených pramenů, in: Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty, Národní galerie v Praze, Praha 2011, s. 73–79.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

-  kurátor a autor (s Olgou Pujmanovou) výstavy Italské renesanční umění z českých sbírek. Obrazy a sochy, Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Praha, 28. 11. 1996–7. 3. 1997

-  kurátor a autor (s Alenou Pazderovou, Evou Gregorovičovou a Lucií Bonelli Conenna) výstavy Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Praha, 21. 4.–2. 6. 2000

-  kurátor a autor (s Jiřím Fronkem) výstavy terra[cotta]. Plastika a majolika italské renesance, Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, Praha, 14. 12.–15. 4. 2006

-  kurátor a autor (s Annou Pravdovou) výstavy Korespondáž – Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha, 7. 12. 2012–17. 3. 2013;  Galeria Miejska, Wroclaw, 5. 7.–8. 9. 2013

 

KONTAKT:

e-mail: pribyl@ngprague.cz

tel.: 220 515 457

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní