PhDr. Andrea Rousová, PhD.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1999  Univerzita Palackého v Olomouci, katedra teorie a dějin umění, absolutorium

2010  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, získání doktorského titulu

od 2000  Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátorka

Specializuje se na malířství 16.–18. století v Čechách a Holandsku. Získala řadu stipendií spojených s pobyty v zahraničí (Baderovo stipendium, Fellowship of The Attingham Trust, Clark/Mellon Curatorial Fellowship...)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

-  Andrea Rousová, Opakováno pro věčnou slávu: neznámá kopie Paridova soudu podle Hanse von Aachen, Bulletin Národní galerie v Praze XII–XIII/, 2002–2003.

-  Andrea Rousová, Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2004.

-  Andrea Rousová, Vojenský žánr, válečné a bitevní scény – stručný přehled vývoje zobrazení v době třicetileté války, in:  Eliška Fučíková (ed.), Valdštejn:Albrecht z Valdštejna: inter arma silent musae?, Praha 2007.

-  Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.–18. století, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2008.

-  Andrea Rousová, Karel Škréta mladší. Případ dvou maleb, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty, Národní galerie v Praze, Praha 2011.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

-  kurátorka a autorka, Barokní umělec a jeho dílna v Čechách, klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2003–2007 (koncipováno jako dlouhodobá expozice)

-  kurátorka a autorka výstavy: Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2004–2005

-  kurátorka a autorka výstavy: Tance a slavnosti 16.–18. století, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, 2008–2009

 

KONTAKT:

rousova@ngprague.cz

tel.: 233 090 540

 

Výstavy v národní galerii
Vivat musica!
Datum konání: 25.04.2014 - 09.11.2014
Více informací
Probíhající výstavy

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Čtvrtek
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy