Mgr. Veronika Hulíková
kurátorka
Vzdělání a specializace:

1998–2008  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro dějiny umění, obor dějiny umění

od 1997  Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století, asistentka

od 2002  Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století, kurátor-asistent

od 2004  Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století, kurátor sbírkových fondů – zaměření na české malířství přelomu19. a20. století

 

Publikační činnost:

Veronika Hulíková, Otakar Lebeda (1877–1901), (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2009.

Veronika Hulíková, Vojtěch Bartoněk (1859–1908) – Popeláři (Z ulice), 1887, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2010.

Veronika Hulíková, medailony autorů, in: Tomáš Vlček (ed.), České moderní a současné umění 1890–2010, katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění a Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze, Praha 2010.

Veronika Hulíková, Jakub Schikaneder (1855–1924), (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2012.

Veronika Hulíková, Jakub Schikaneder (1855–1924), průvodce výstavou, Národní galerie v Praze, Praha 2012.

Veronika Hulíková (ed.), Ludvík Kuba 1863–1956. Poslední impresionista, Národní galerie v Praze, Praha 2013.

 

Kurátorská a ostatní odborná činnost:

-  výkonná kurátorka výstav: Václav Brožík (NG, 2003), Malířská rodina Mánesů (NG, 2003), František Ženíšek (NG 2005)

-  autorka a kurátorka výstavy: Otakar Lebeda (1877–1901), (NG 2009)

-  kurátorka a spoluautorka výstavy Jakub Schikaneder (1855–1924), (NG 2012)

-  kurátorka a autorka výstavy Ludvík Kuba 1863–1956. Poslední impresionista. (NG 2013)

 

Kontakt:

E-mail: veronika.hulikova@ngprague.cz

Tel.: 233 081 737

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní