Mgr. Terezie Šiková
kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

FF UK v Praze, obor dějiny výtvarného umění, absolventka.

Kurátorka pro edukační činnost v lektorském oddělení Sbírky starého umění se zaměřením na práci s dětmi předškolního a školního věku a s mládeží. Organizuje a realizuje doprovodné programy (zejm. výtvarné dílny pro děti a rodiče, letní výtvarné dílny, komentované prohlídky) ve stálé expozici v klášteře sv. Anežky České a na krátkodobých výstavách Sbírky starého umění NG.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Šiková Terezie, Barokní sochařská dílna v Čimelicích u Písku – Jan Karel Hammer (1697–1759?), Průzkumy památek XX, 2013, č. 1. (v tisku)

- Šiková Terezie, Sochařství baroka v Plzni, in: Dějiny města Plzně I., Plzeň 2013. (v tisku)

 

KONTAKT:

sikova@ngprague.cz

tel.: 221 879 225

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy