Mgr. Jana Klímová
kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

Kurátorka pro edukační činnost v Lektorském oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (Schwarzenberský palác). Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor estetika (1981 –1985). Zabývá se lektorskou činností od r. 1980, od r. 2000 připravuje programy, výtvarné dílny a pracovní listy pro děti se zaměřením na barokní umění (expozice Baroko v Čechách, výstavy Tance a slavnosti 16. – 18. století, 2008 – 2009, Karel Škréta /1610-1674/. Doba a dílo. 20010 – 2011, a řada dalších). Zabývá problematikou zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1. Doteky baroka v pražské Národní galerii, Okno č. 22, 8. ročník, 2004, str. 6 - 7

2. Lví hádanky na výstavě Slezsko Perla v české koruně, Národní galerie v Praze, 2006

3. Putování s Karlem Škrétou, Zábavné úkoly pro děti, Národní galerie v Praze, 2010

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Doteky baroka – hmatová expozice, klášter sv. Jiří, 2001 – 2007, Schwarzenberský palác, od r. 2009, kurátorka

KONTAKT:

ssueduc@ngprague.cz

tel.: 233 081 721, 233 081 720

GSM: 724 501 536

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy