Mgr. Dalibor Lešovský
kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1999–2006  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce na téma Jan Onghers)

2006  doktorandské studium (probíhající) na téma Typologie prostoru v barokní malbě

2008  Národní galerie v Praze

od 2011 kurátorem barokní grafiky

Svůj badatelský zájem soustřeďuje především na problematiku barokní grafiky, kresby a malby a ikonografie 16.–18. století.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Dalibor Lešovský, Grafická tvorba Johanna Ongherse, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis, Praha 2009, s. 84–93.

- Dalibor Lešovský, Ovidius v proměnách (kat. výst.), Praha 2009.

- Dalibor Lešovský, Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, (kat. výst.), Praha 2009.

- Dalibor Lešovský, Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny – karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství, Umění 2 LIX/2011, Praha 2011, s. 161–165.

- Dalibor Lešovský, Kompoziční a ikonografická interpretace Škrétova obrazu Svatý Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské kostely, in: Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, eds. Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Praha 2011, s. 21–25.

- Dalibor Lešovský, Jan Onghers, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia artium, Praha 2012, s. 75–106.

- Dalibor Lešovský, Panna Marie s Ježíškem se zjevuje sv. Martině – Neznámá kresba z okruhu Pietra da Cortona z majetku Národní galerie v Praze, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis, Praha 2012, s. 100–103.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Ovidius v proměnách, Národní galerie 2009

- Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, Národní galerie 2009

- Alegorické holdy Antonína Birckhardta, Národní galerie 2010

 

KONTAKT:

lesovsky@ngprague.cz

tel.: 224810758, l. 268

 

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní