doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
generální ředitel
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní