Výběrová řízení

Oznámení záměru č. II. pronajmout kavárenský prostor ve Veletržním paláci

Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem kavárenského provozu ve Veletržním paláci

NG

Program nejbližších 7 dní