Jacques Rancière: Politika fikce / ZRUŠENO
Datum konání: 15.11.2017 19:00 - 15.11.2017 00:00
Místo konání: Veletržní palác
Délka programu: 60 min.
Typ akce: Přednášky a diskuze

Jacques Rancière (nar. 1940) je francouzský filosof, emeritní profesor na Univerzitě Paříž VIII v Saint-Denis. Zabývá se vztahem politiky a filosofie, Marxovým konceptem proletariátu, konceptem rovnosti a otázkami pedagogiky či estetiky. Byl žákem Louise Althussera na École Normale Supérieure s nímž se podílel na slavném sborníku Číst Kapitál (1968). Česky vyšla jeho kniha Neshoda. Politika a filosofie (1995, 2011). Mezi jeho další důležitá síla patří například Aisthesis. Scény z estetického režimu umění (2013) či Hloupý učitel. Pět lekcí o intelektuální emancipaci (1987). 

Politika fikce

Demokratická revoluce ve fikci není velkým vpádem mas na scénu historie. Tato revoluce naopak nastává ve chvíli, kdy řád, pomocí něhož jsou události uspořádané, je zároveň tím samým řádem, který způsobuje, že se něco přihodí právě těm, kterým se nic přihodit nemělo. Právě v tomto paradoxu spočívá politický aspekt literatury. Často bychom si přáli, aby politika donutila bojovníky vzít věci útokem a doprovázela jen vítězný pohyb historického procesu. Avšak možná jsou právě její dějiny vzdálené dějinám s velkým D, možná, že tato politika ve skutečnosti převrací čas, v němž si takový útok a vítězství vůbec představujeme. Snad právě proto Walter Benjamin upozornil na toto převracení, když považoval za důležité oddělit „tradici utlačovaných“ od času vítězů, s nímž ho původně spojovala marxistická věda, a říci, že dialektika není jen pohybem času vpřed ale také jeho zastavením anebo škobrtáním. Dříve než Benjamin na toto upozornila mnohá literární díla, která vytvořila fikční vzorce jakéhosi převratu časového řádu. Tyto fikční vzorce stojí v protikladu k historickým vítězstvím, spíše se nacházejí na okraji času, tam kde se smazává rozdělení mezi pasivními a aktivními lidmi.

Vstup volný. Přednáška je simultánně tlumočena do češtiny.

 

Přednáška se koná v rámci konference
1968 – 1989 : PAŘÍŽ – PRAHA
Filosofické dědictví historických událostí let 1968 a 1989

14. 11. 2017, 10h–19h
Francouzský Institut v Praze
Štěpánská 644/35, Praha

Mezinárodní konference 1968 – 1989: Paříž – Praha se zabývá otázkou, co historické události let 1968 a 1989 podnítily ve filosofickém myšlení. Na konferenci vystoupí filosof Jacques Rancière, který sám byl protagonistou francouzského května 68, odborníci na francouzskou filosofii dvacátého století (Patrice Maniglier, Vincent Jacques), filosofové zabývající se tradicí středoevropského marxistického myšlení 60. let (Katarzyna Bielinska, Ivan Landa) či kanadský historik James Krapfl, jehož kniha o sametové revoluci roku 1989 (Revoluce s lidskou tváří, politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 – 1992) byla nedávno přeložena do češtiny.

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Veletržní palác
+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Doprovodné programy

Program následujících 7 dní