Pro učitele

Pro učitele Lektorské oddělení pravidelně počítá s komentovanými prohlídkami a studijními materiály k výstavám, které zahrnují i tipy pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádá Lektorské oddělení specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní galerie v Praze nabízí komentované prohlídky pro pedagogy:

  • ve Veletržním paláci (Dukelských hrdinů 47, Praha 7) k výstavě Aj Wej-wej: Zvěrokruh - zde bližší informace

               - ve čtvrtek 25. února 2016 od 15.00 s galerijní pedagožkou Lucií Štůlovou Vobořilovou
               - ve středu 16. března 2016 od 16.30 s galerijní pedagožkou Lucií Štůlovou Vobořilovou

               Doba trvání: cca 30 min./ Místo setkání: před vchodem do Veletržního paláce v daný čas

  • v paláci Kinských (Staroměstské náměstí 12, Praha 1) k výstavě Velkorysost. Umění obdarovat - zde bližší informace

               -  ve čtvrtek 25. února 2016 od 16.00 s historičkou umění Jitkou Šosovou
               Doba trvání: cca 90 min./ Místo setkání: je u pokladny paláce Kinských v daný čas

Z Veletržního paláce se lze do paláce Kinských dopravit za 30 min, nejlépe tramvají číslo 17 na zastávku Právnická fakulta (Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí) či Staroměstská (Kaprovou ulicí na Staroměstské náměstí).

Uvedené komentované prohlídky jsou určeny speciálně pedagogům. Snažíme se akcentovat mezioborové vztahy, proto jsou komentované prohlídky určeny nejen pedagogům výtvarné výchovy, ale také vyučujícím českého jazyka, dějepisu a dalších předmětů.

Pro předem přihlášené pedagogy jsou komentář i vstup na výstavu zdarma. Ostatní zájemci zaplatí základní vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč (v této ceně je zahrnuto vstupné a poplatek za lektorský výklad).

Rezervace nutná (max. 4 pedagogové z jedné školy vzhledem k omezenému prostoru výstavy) na emailu vzdelavani@ngprague.cz či na tel.: 224 301 003. Nejpozději vždy 1 pracovní den před konáním uvedených komentovaných prohlídek. Rezervujte si prosím své místo včas, kapacita je omezená!

Programy pro školy

Program následujících 7 dní