Pro učitele

Pro učitele Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost pravidelně počítá s komentovanými prohlídkami a studijními materiály k výstavám, které zahrnují i tipy pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádá Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

Související doprovodné programy
Pro školy

Program následujících 7 dní