Pro návštěvníky

Klub přátel Národní galerie v Praze

Členský program Klub přátel Národní galerie v Praze nabízí všem milovníkům výtvarného umění benefity ve třech kategoriích. Členská karta opravňuje držitele k neomezenému volnému vstupu do všech šesti budov Národní galerie i k čerpání dalších členských výhod po dobu jednoho roku. Více informací a online přihláška zde.

 


SBÍRKOVÉ EXPOZICE

Vstupné do sbírkových expozic

Vstupné pro jednorázový vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác. Platnost vstupenky sedm dní ode dne zakoupení. 

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti a mládež do 18 let a pro studenty do 26 let poskytuje Komerční banka, generální partner Národní galerie v Praze (více zde). 
Grafické kabinety

Vstup do grafických kabinetů ve Schwarzenberském a Veletržním paláci v rámci vstupného do sbírkových expozic.

Vstup zdarma
 • Děti do 15 let a studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné vstupenky
Snížené vstupné
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard

 


KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Šternberský palác

Andrea del Sarto + sbírková expozice Evropské umění od antiky do baroka
 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč
Vstup zdarma
 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné vstupenky
 • Držitelé roční vstupenky
Snížené vstupné
 • Děti 6–15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard
Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní