Pro návštěvníky

 

Roční vstupenka

Opravňuje k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku na všechny stálé expozice a krátkodobé výstavy Národní galerie v Praze. Vstupenku je možné zakoupit v pokladnách či objednat v internetovém obchodě.

 

STÁLÉ EXPOZICE

Vstupné do stálých expozic

Vstupné pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác. Platnost vstupenky sedm dní ode dne zakoupení. 

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
 

Vstup zdarma*

 • Děti a mládež do 18 let
 • Studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné karty k 220. výročí Národní galerie v Praze
 • Držitelé čestné vstupenky
 

Snížené vstupné*

 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard
 


KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Veletržní palác

 

Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu

 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč
 • Rodinné: 300 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

 

Against Nature: Mladá česká umělecká scéna

StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol

Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce

 • Základní: 90 Kč
 • Snížené: 50 Kč
 • Rodinné: 150 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

 

Alfons Mucha: Slovanská Epopej 

 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 144 Kč (držitelé OpenCard)
 • Snížené: 90 Kč (děti 6–15 let / senioři nad 65 let / studenti všech středních a vysokých škol s dokladem o denním studiu / ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC)
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

Kombinace: Stálé expozice + Alfons Mucha: Slovanská epopej

 • Základní: 400 Kč
 • Snížené: 240 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
 

Kombinace: Stálé expozice NG a výstava Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
 

Kombinace: Stálé expozice NG + výstavy Against Nature: Mladá česká umělecká scéna, StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol a Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
 


Šternberský palác

Cranach ze všech stran + stálá expozice Evropské umění od antiky do baroka

 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč
 

Vstup zdarma*

 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné karty k 220. výročí Národní galerie v Praze
 • Držitelé čestné vstupenky
 

Snížené vstupné*

 • Děti 6–15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard

Snížené vstupné či vstup zdarma se nevztahuje na výstavu Alfons Mucha: Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.
 


Palác Kinských

Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj

 • Základní: 240 Kč
 • Snížené: 140 Kč
 • Rodinné: 500 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

Kombinace: Stálé expozice + Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj

 • Základní: 480 Kč
 • Snížené: 240 Kč
Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní