Pro návštěvníky

Klub přátel Národní galerie v Praze

Členský program Klub přátel Národní galerie v Praze nabízí všem milovníkům výtvarného umění benefity ve třech kategoriích. Členská karta opravňuje držitele k neomezenému volnému vstupu do všech šesti budov Národní galerie i k čerpání dalších členských výhod po dobu jednoho roku. Více informací a online přihláška zde.

 


STÁLÉ EXPOZICE

Vstupné do stálých expozic

Vstupné pro jednorázový vstup do všech šesti stálých expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác. Platnost vstupenky sedm dní ode dne zakoupení. 

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
Vstup zdarma do stálých expozic Národní galerie v Praze pro děti a mládež do 18 let a pro studenty do 26 let poskytuje Komerční banka, generální partner Národní galerie v Praze (více zde). 
Grafické kabinety

Vstup do grafických kabinetů v Salmovském a Veletržním paláci v rámci vstupného do stálých expozic.

Vstup zdarma
 • Děti a mládež do 18 let a studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné karty k 220. výročí Národní galerie v Praze
 • Držitelé čestné vstupenky
Snížené vstupné
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard

 


KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Veletržní palác

Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč
 • Rodinné: 300 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
Against Nature: Mladá česká umělecká scéna
StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
 • Základní: 90 Kč
 • Snížené: 50 Kč
 • Rodinné: 150 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
Alfons Mucha: Slovanská Epopej 
 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 144 Kč (držitelé OpenCard)
 • Snížené: 90 Kč (děti 6–15 let / senioři nad 65 let / studenti všech středních a vysokých škol s dokladem o denním studiu / ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC)
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
Kombinace: Stálé expozice + Alfons Mucha: Slovanská epopej
 • Základní: 400 Kč
 • Snížené: 240 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
Kombinace: Stálé expozice NG a výstava Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu
 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč
Kombinace: Stálé expozice NG + výstavy Against Nature: Mladá česká umělecká scéna, StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol a Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce
 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč

Šternberský palác

Cranach ze všech stran + stálá expozice Evropské umění od antiky do baroka
 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč

Palác Kinských

Celník Rousseau. Malířův ztracený ráj
 • Základní: 240 Kč
 • Snížené: 140 Kč
 • Rodinné: 500 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

Návštěvníci se vstupenkou z výstavy Henri Rousseau. Celníkův ztracený ráj mají nárok na snížené vstupné do Botanické zahrady - 50 % z plného vstupného 150 Kč (Fata Morgana). Návštěvníci se vstupenkou z Botanické zahrady mají nárok na snížené vstupné na výstavu Henri Rousseau. Celníkův ztracený ráj.

Kombinace: Stálé expozice + Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj
 • Základní: 480 Kč
 • Snížené: 240 Kč
Vstup zdarma*
 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé čestné karty k 220. výročí Národní galerie v Praze
 • Držitelé čestné vstupenky
Snížené vstupné*
 • Děti 6–15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC
 • Držitelé karty ARTcard
Snížené vstupné či vstup zdarma se nevztahuje na výstavu Alfons Mucha: Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy. 
 

Dny volného vstupu do Národní galerie v Praze zde.

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní