Letní dílny

Zveme všechny ve věku 6–18 let, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž využívali staří mistři a využívají soudobí umělci. Dílny se uskuteční v ateliérech a expozicích Národní galerie v Praze a v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hod. Na výtvarné dílny je třeba se přihlásit předem na níže uvedených kontaktech!

Kompletní nabídku letních dílen 2014 naleznete zde.

Cena jedné týdenní dílny: 2200 Kč – pokud není uvedeno jinak (cena zahrnuje výtvarný materiál, vstupy, obědy a odborné vedení).

 

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
  Informace a rezervace na dílny ve Schwarzenberském paláci: tel.: 233 081 720–721
  nebo na e-mailové adrese: chmelova@ngprague.cz

NA SLUNEČNÍM KOČÁŘE
Dílna pro děti ve věku 6–9 let
Termín: 1.–4. 7. 2014
Cena dílny: 1800 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Klímová, MgA. Anna Chmelová

SITUACE V (P)OHYBU
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 7.–11. 7. 2014
Lektoři: Mgr. Jana Domšová, Mgr. Jiří Raiterman

PŘÍBĚHY MOŘE
Dílna pro děti ve věku 9–12 let
Termín: 14.–18. 7. 2014
Lektorky: Mgr. Alena Kingham, MgA. Anna Chmelová

 


  


  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
  Informace a rezervace na dílny v Anežském klášteře: tel.: 221 879 225, 216, 217
  nebo na e-mailové adrese: sikova@ngprague.cz

KULATÝ HRANATÝ
Dílna pro děti ve věku 6–9 let
Termín: 7. 7.–11. 7. 2014
Lektorky: Mgr. Mariana Dufková, Mgr. Irena Záhorská

KŘÍŽEM KRÁŽEM STŘEDOVĚKEM
Dílna pro děti ve věku 10–14 let
Termín: 18. 8.–22. 8. 2014
Lektorky: MgA. Denisa Sedláková, Mgr. Romana Petráková


  VELETRŽNÍ PALÁC
  Informace a rezervace na dílny ve Veletržním paláci: tel.: 224 301 003
  nebo na e-mailové adrese: vzdelavani@ngprague.cz

GALERIE JAKO JEVIŠTĚ
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 18.–22. 8. 2014
Lektorky: MgA. Jana Machalíková, Barbora Šupová
HRANICE HER
Dílna pro děti ve věku 8–10 let
Termín: 18.–22. 8. 2014
Lektorky: Mgr. Šárka Matoušková, Mgr. Michaela Trpišovská
Taneční a pohybová dílna s Marcem Planceonem
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 25.–29. 8. 2014
Lektor: Marc Planceon

HRA O ČAS
Dílna pro mládež 12+ let
Termín: 25.–29. 8. 2014
Lektorky: Mgr. Šárka Matoušková, Mgr. Michaela Trpišovská


Pro děti

Program nejbližších 7 dní