Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Národní galerie připravila i pro školní rok 2017/2018 tradiční cykly přednášek a komentovaných prohlídek pro zájemce o výtvarné umění z řad studentů, dospělých a seniorů, kterým nabízí unikátní možnost zažít vývoj umění prostřednictvím originálů uměleckých děl nebo kvalitních obrazových prezentací s výkladem odborníků a odbornic Národní galerie v  Praze a přizvaných specialistů. 

Základy dějin umění

Kurz, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.
První lekce proběhne 23. září 2017. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.
Více ZDE.

Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze 

Kurz je určený zájemcům o umění z řad studentů, dospělých a seniorů. Kurz je vhodný i pro uchazeče, kteří se studiem dějin umění teprve začínají. Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Odhalte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let. Odhalte pozadí vzniku největších fenoménů umění 20. století: radikalitu a inovativnost kubismu a abstraktní tvorby, snový svět surrealismu, rozkvět i úpadek modernismu a jeho pozdější kritiku a zpochybnění v éře postmodernismu, či revolučnost akčního umění. Poznejte, jak se s odkazy těchto silných tendencí vyrovnávají umělci současnosti.

První lekce proběhne 14. září 2017. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.
Více ZDE.

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují zájemce se základy ikonografie, interpretací uměleckých děl, s architektonickým tvaroslovím a se slavnými ženami, které určovaly podobu umění v minulosti i současnosti.  
První lekce proběhne 10. září 2017Informace na: kurznedele@ngprague.cz.
Více ZDE.

Od gotiky po secesi

Cyklus přednášek, které probíhají ve všech stálých expozicích Národní galerie  v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti, umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze. Přednášky jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 
První přednáška proběhla 19. září 2016. Informace na: sp.educ@ngprague.cz.
Více ZDE.

Související doprovodné programy
Letní škola dějin umění
Datum konání: 21.08.2017 - 25.08.2017
Více informací
Od gotiky po secesi
Datum konání: 19.09.2017 - 13.03.2018
Více informací
Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní