Kurzy dějin umění

Cykly přednášek a komentovaných prohlídek

Národní galerie připravila i pro školní rok 2015/216 tradiční cykly přednášek a komentovaných prohlídek pro všechny zájemce o výtvarné umění, kterým nabízí unikátní možnost zažít vývoj umění prostřednictvím originálů uměleckých děl (komentované prohlídky) nebo kvalitních obrazových prezentací (přednášky) s výkladem odborníků a odbornic Národní galerie v  Praze a přizvaných specialistů. Ke každé přednášce bude k dispozici její stručný obsah a malé občerstvení (káva a čaj).

Základy dějin umění

Kurz dějin umění, jenž nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata.
sobota od 11.00

Kurz dějin umění 19. století

Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Odhalte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem1422/2014-1-127.
středa od 16.00

Kurz dějin umění 20. století

Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let. Odhalte pozadí vzniku významných fenoménů umění 20. století: radikalitu a inovativnost kubismu a abstraktní tvorby, snový svět surrealismu, rozkvět i úpadek modernismu a jeho pozdější kritiku a zpochybnění v éře postmodernismu či revolučnost akčního umění. Poznejte, jak se s odkazy těchto silných tendencí vyrovnávají umělci současnosti. Nastíníme vám také vývoj designu a architektury. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem1422/2014-1-127.
úterý od 18.00

Zaostřeno na umění

Přednáškový cyklus zaměřený na umění od 19. do 21. století
Hledáte cestu, jak umění 20. a 21. století lépe porozumět? Pojďte se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie v Praze i externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění 19. až 21. století při přednáškách a komentovaných prohlídkách (dříve tzv. Kurz dějin umění pro pokročilé). Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům: fenoménům umění 19. století, českému symbolismu, modernismu, vztahu literatury a výtvarného umění, umělkyním 60. let 20. století, architektuře 20. století, současné české umělecké scéně a aktuálním výstavám Národní galerie v Praze. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 38593/2014 – 1- 980.
úterý od 16.00
středa od 18.00

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které každý týden ve třech přednáškových blocích seznamují se základy ikonografie, interpretace neznámých výtvarných děl a uměleckým světem měst Říma a Paříže.
neděle od 11.00

Kurz sběratelství

Národní galerie v Praze připravila kurz pro začínající sběratele/ky a milovníky/ice výtvarného umění. Sedm bloků praktických dílen budou probíhat ve stálé expozici Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci a jeho depozitáři.
Bližší informace o kurzu naleznete zde.

Od gotiky po romantismus

Cyklus přednášek umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie v Praze. Navštívíme stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, ve Schwarzenberském, Salmovském a Šternberském paláci.
Bližší informace naleznete zde

Mistři evropského umění

Národní galerie v Praze vás zve na cyklus přednášek s dataprojekcí ve Šternberském paláci.
Bližší informace naleznete zde.


Přihlašování a další informace získáte na:

Veletržní palác
Tel.: (+420) 224 301 003 
E-mail: vzdelavani@ngprague.cz

Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní