Kontakty: Palác Kinských
Generální ředitel
Ředitelé sbírek
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky
Profil
Kurátoři
Další odborní pracovníci
Mgr. Lenka Gyaltso
správkyně depozitáře
Profil
Kontakty objektů

Program následujících 7 dní