Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
IČ: 00023281
ID datové schránky: wx3j85b

Infocentrum pro návštěvníky
Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Denně mimo pondělí 10-18 hod.
Tel.: 224 301 122
E-mail: info@ngprague.cz

Podatelna
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
Tel.: 224 812 134
Úřední hodiny: po-čt 8-16.15 hod., pá 8-15 hod.

Tisková mluvčí
Mgr. Tereza Ježková
Tel.: 224 810 758

GSM: 728 301 377
E-mail: jezkova@ngprague.cz


Vedení Národní galerie v Praze

Generální ředitel: doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
NG - palác Kinských (generální ředitelství), Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 222 329 331 
Fax: 222 324 641
E-mail: genreditel@ngprague.cz

Kancelář generálního ředitele
vedoucí: Mgr. Eva Giese
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 222 310 467
E-mail: giese@ngprague.cz

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce
E-mail: balastikova@ngprague.cz

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., ředitel sekce
E-mail: suchomel@ngprague.cz

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
Mgr. Marcela Straková, ředitelka sekce
E-mail: strakova@ngprague.cz

Sekce ekonomicko–provozní
Ing. Ivona Přečková, ředitelka sekce
E-mail: preckova@ngprague.cz

 

Sbírky

Hlavní kurátor NG
Adam Budak
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 803 
E-mail: adam.budak@ngprague.cz

Sbírka starého umění
pověřen vedením: PhDr. Tomáš Hladík, Ph.D., Marius Winzeler povede sbírku od 1. ledna 2016
NG - Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: 220 514 595
E-mail: hladik@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století
pověřena vedením: PhDr. Alena Volrábová
NG- Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, 118 00 Praha 1
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 222 315 030
E-mail: volrabova@ngprague.cz

Sbírka moderního a současného umění
ředitelka sbírky: Milena Kalinovska
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 216, 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: milena.kalinovska@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 222 315 030
E-mail: volrabova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 222 321 445
E-mail: hanova@ngprague.cz

 

Oddělení vědy a výzkumu
PhDr. Jan Klípa, vedoucí oddělení
NG - Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 879 201
E-mail: klipa@ngprague.cz

Ediční oddělení
Mgr. Ivan Hartmann, vedoucí
NG – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: 220 517 873
E-mail: hartmann@ngprague.cz

Knihovna
vedoucí: Bc. Marie Rumíšková
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: 220 515 458, fax: 220 513 180
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30-17 hod., pátek 9.30-16 hod.
E-mail: rumiskova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
vedoucí: doc. Petr Kuthan
NG - Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 995
E-mail: kuthan@ngprague.cz

Ekonomicko-provozní sekce
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 314

Všeobecná účtárna
hlavní účetní: Ing. Blanka Frantová
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 320
E-mail: frantova@ngprague.cz

Finanční účtárna
vedoucí: Jiřina Čamrová
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 317
E-mail: camrova@ngprague.cz

Hospodářská správa
vedoucí: Ing. Marcela Znamenáčková
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: 224 301 026
E-mail: znamenackova@ngprague.cz

Pronájmy budov NG:
Marie Zichová
Tel.: (+420) 224 301 243

E-mail: zichova@ngprague.cz 

 

Lektorská oddělení 

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Kontakty

Program následujících 7 dní

Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy