Umění 19., 20. a 21. století


Místo konání: Veletržní palác

Umění 19., 20. a 21. století

Veletržní palác představuje unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl. Sbírka francouzského a evropského umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších, je sama o sobě pojmem. Postupné budování této kolekce mělo zásadní podíl na formování české novodobé kultury a výtvarného myšlení. Rozsáhlá expozice českého umění 20. a 21. století je koncipována s důrazem na tvorbu klíčových uměleckých osobností a na konfrontaci jednotlivých směrů a vývojových tendencí. České umění je osvětleno v těch kvalitách, které zakládají jeho světovost a současně ukazují specifika výtvarné kultury vzniklé v srdci Evropy. Obraz doby dokreslují ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie. Nechybí ani fotografie, kresby a grafiky, soustředěné v grafických kabinetech. Dalším magnetem jsou krátkodobé výstavy nejrůznějšího tématického zaměření. Ve sféře současného umění je cílem zrcadlit co nejširší spektrum současných snah a trendů.

Přízemí            
Krátkodobé výstavy & expozice děl Františka Skály

Mezanin          
Krátkodobé výstavy

1. patro           
Mezinárodní umění 20. a 21. století & krátkodobé výstavy (momentálně uzavřeno)

2. patro           
Česká moderna od roku 1930 & současné české umění

3. patro           
Česká moderna 1900–1930 & tzv. Francouzská sbírka & grafický kabinet (momentálně uzavřeno)

4. patro           
Česká moderna 1890–1930 

5. patro           
Krátkodobé výstavy 

Mezinárodní umění 19., 20. a 21. století

Sbírky mezinárodního umění Národní galerie v Praze zahrnují díla předních světových osobností výtvarného umění. Kolekce zahrnuje rozsáhlý soubor tvorby rakouských a německých umělců – Gustava Klimta, Egona Schieleho či Oskara Kokoschky, Augusta Brömseho či Emila Orlika. V souboru vynikají expresivní díla Edvarda Muncha či ruská avantgarda zastoupená Aristarkhem Lentulovem a Robertem Falkem. Soubor španělských umělců je reprezentován malbou Joana Miróa, Antoniho Tàpiese či Antoniho Clavé.

Součástí souboru je i proslulá Francouzská sbírka, jejíž počátky sahají až do 20. let 20. století. Tehdy se na jejím vzniku podílely přední politické a kulturní osobnosti včetně prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka a Vincence Kramáře. Kolekce představuje  významný soubor děl Augusta Rodina, Eugena Delacroixe, francouzských krajinářů Camilla Corota, Theodora Rousseaua, impresionistů Clauda Moneta, Camilla Pissarra, Augusta Renoira i umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha či George Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla Pabla Picassa, Georgese Braqua či tvorbu umělců působících v Paříži – Marca Chagalla, Pierra Bonnarda či Maurice de Vlamincka.

České umění od modernismu po současnost

Příběh českého moderního umění začíná zrodem v polovině 19. století. Jeho vývoj sleduje sbírka prostřednictvím silných uměleckých generací i osobností – realistů Viktora Barvitia a Karla Purkyně, generace Národního divadla – Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka, Vojtěcha Hynaise – i tvůrců secesně-symbolistních – Alfonse Muchy, Maxe Pirnera či Františka Bílka. Zakladatelskou generaci moderního umění reprezentují Antonín Slavíček, Jan Preisler či Max Švabinský. Jednou z nejvýznamnějších částí expozice je pak nejucelenější kolekce děl Františka Kupky na světě, zachycující jeho cestu od symbolismu k abstrakci.

Příběh českého umění pokračuje prezentací avantgardních skupin tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců – tvorby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Antonína Procházky, Otakara Kubína nebo Otty Gutfreunda. Kubismus je představen také v architektuře a designu. Reprezentativními soubory je představeno dílo umělců skupiny Tvrdošíjní – Jana Zrzavého, Václava Špály, Josefa Čapka a Rudolfa Kremličky.

Českou výtvarnou tvorbu po roce 1930 reprezentují díla Jindřicha Štýrského, Toyen, Františka Janouška, Josefa Šímy, Zdeňka Pešánka, Skupiny 42, Zdenka Rykra, Aléna Diviše, Mikuláše Medka či Zbyňka Sekala. Expozice mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti – Informel, Akční umění, Novou citlivost i postmodernu.

Cykly současného umění

Přízemí Veletržního paláce, vyjma Velké dvorany, po celý rok přístupné zdarma, představuje periodické projekty současného umění.

Moving Image Department – prostor pro pohyblivý obraz prezentující umělecká díla využívající technologie nových médií
Introducing – komorní prostor prezidentského salonku jako místo nejmladší umělecké generace
Poetry Passage – funkcionalistické schodiště jako trojrozměrná báseň

Veletržní palác

Veletržní palác

Klenot české funkcionalistické architektury, původně určený pro konání veletrhů, je sídlem Národní galerie v Praze od roku 1976. Palác byl postaven v letech 1925 až 1928 podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla – v té době jako největší stavba svého druhu na světě. Tehdy sloužil společnosti Pražské vzorkové veletrhy, pdruhé světové válce se pak stal palác sídlem několika společností zabývajících se zahraničním obchodem. Do historie budovy se výrazně zapsal 14. srpen 1974, kdy byla téměř zničena obrovským požárem, jehož likvidace trvala až do 20. srpna. V roce 1976 bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která trvala velmi dlouho – kompletní oprava budovy byla dokončena až v 90. letech.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma.
Adresa
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní