LUCAS CRANACH: Žehnající Jezulátko


Datum konání: 04.03.2014 - 28.06.2015
Místo konání: Šternberský palác

Národní galerie v Praze představuje nově zrestaurovaný oboustranný obraz „Žehnající Jezulátko, na druhé straně Kristus Trpitel (kolem roku 1520)“ od Lucase Cranacha staršího, jednoho z nejvýznamnějších německých renesančních umělců.

Ve sbírce Národní galerie v Praze se nachází soubor asi dvaceti deskových obrazů, které lze spojit s činností Lucase Cranacha staršího a jeho dílny. Většina těchto maleb je v galerii vystavena, některé jsou uloženy v depozitářích – to byl i případ oboustranně malované desky s žehnajícím Jezulátkem a Kristem Trpitelem. Malba původně patrně sloužila k soukromé devoci. Obě témata - žehnající dítě Ježíš s křížem a Kristus Trpitel – patřila k oblíbeným námětům luteránské reformace, jež zdůrazňovala úlohu Ježíše jako vykupitele dědičného hříchu.

Všechny malby Lucase Cranacha ze sbírek Národní galerie v Praze jsou publikovány v knize National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries.

Vstupné v rámci stálé expozice Šternberského paláce. Více informací zde.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
tz-zehnajici-jezulatko.doc (Tiskové zpravodajství)
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní