Josef Šíma: Ztracený ráj


Datum konání: 29.04.2014 - 24.08.2014
Místo konání: Veletržní palác

Josef Šíma (1891–1971) měl po celý život úzký vztah k poezii a přátelil se s básníky. Tato přátelství se v řadě případů proměnila v tvůrčí spolupráci. Určující pro něho bylo setkání s mladými básníky Rogerem Gilbertem-Lecomtem a René Daumalem, s nimiž založil skupinu Vysoká hra. Později v Šímově životě sehráli důležitou úlohu další autoři, mezi něž patřil Pierre Jean Jouve. Ve dvacátých a třicátých letech ilustroval Šíma několik jeho knih a jejich spolupráce vyvrcholila v roce 1938 Šímovým výtvarným doprovodem Jouvových sbírek Ztracený ráj a Kyrie.

Grafický kabinet představuje soubor přípravných kreseb a výsledných grafických listů Josefa Šímy ke sbírce Ztracený ráj. Některé prvky, které se nejprve objevily v těchto ilustracích, pak plynule přešly do Šímových obrazů.

3. patro Veletržního paláce

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00. Dne 28. října 2016 volný vstup do všech stálých expozic Národní galerie v Praze a na výstavu Alfons Mucha: Slovanská epopej v rámci oslav státního svátku.

Vstupné
Základní200 Kč
Snížené100 Kč
Rodinné250 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Přiložené soubory
press-release-4-.doc (Press release)
Kurátor
Stálé expozice

Program následujících 7 dní