Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, 1853


Datum konání: 24.05.2013 - 02.03.2014
Místo konání: Šternberský palác

Pro čtvrtý díl Výstavních medailonů Sbírky umění 19. století Národní galerii v Praze zapůjčila Galerie Kodl jedno z nejslavnějších děl Jaroslava Čermáka Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě z roku 1853. Je to první obraz českého autora, vystavený na slavném pařížském Salonu, který tehdy třiadvacetiletému umělci z Prahy zajistil místo mezi významnými osobnostmi francouzského uměleckého světa.

Malířská tvorba Jaroslava Čermáka stála na přelomu dvou velkých výtvarných stylů: mohutného proudu romantismu a nastupujícího realismu v jeho širším pojetí. Umělec pocházel z pražského vlastenecky orientovaného kulturního prostředí. Díky svým studiím na Akademiích v Antverpách u Gustava Wapperse a v Bruselu u Louise Gallaita byl obeznámen s belgickou historickou malbou, zúročující vlastenecké nadšení po vítězné revoluci, slavnou uměleckou minulost i nové výrazové prostředky, založené na barvě a světle.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Šternberský palác
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

Doprava
Tram 22 > Pražský hrad
Přiložené soubory
tz_jaroslav-cermak.doc (Tisková zpráva)
Stálé expozice

Program následujících 7 dní