František Skála Jízdárna


Datum konání: 10.03.2017 - 03.09.2017
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Výstava Františka Skály představuje převážně práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. V autorské architektonické a výstavní koncepci, vycházející z prostoru Valdštejnské jízdárny, umělec připravil divákovi komplexní zážitek. Instalace pracuje s výstavním prostorem jako celkem, jeho světelnou atmosféru, a obsahuje jak rozličné výstavní pavilony, tak solitérní monumentální díla, světelné instalace i práce vytvořené přímo pro prostor Jízdárny. Výstavu je možné chápat jako přehlídku několika autorových tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o autorově práci. Celek však vyjevuje skrytý řád, názor na svět, předmět uměleckého zájmu a zkoumání, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat. Základním prezentačním i instalačním principem výstavy je uskupení uměleckého materiálu do několika autorsky pojatých pavilonů – „muzeí v muzeu“. Autor využívá jazyka vystavování jako takového, rozehrává různé druhy a roviny dialogu mezi divákem a uměleckým dílem. Jednotícím aspektem výstavy je světlo, které autor zkoumá a užívá ve všech jeho kvalitativních podobách. V praktické rovině umožňuje pozorovat exponáty, ale je i nástrojem jejich pochopení, umožňuje prosvícení materiálu a přeneseně osvícení diváka. Většina prostoru je nasvícena umělým světlem, někdy imitujícím proměnlivý sluneční svit. V některých případech divák vstupuje do prostoru osvětleného přirozeným slunečním světlem nezatemněných oken Jízdárny s výhledem do Valdštejnské zahrady.

Kurátor: Tomas Pospiszyl
Architekt: Šimon Caban

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní200 Kč
Snížené100 Kč
Rodinné350 Kč
Školní skupiny30 Kč
Adresa
Valdštejnská 3, Praha 1

Doprava
metro A - Malostranská, tram 12, 18, 22 - Malostranská
Fotografie
Přiložené soubory
1-tz-na-rodni-galerie-2017-3.pdf (Tisková zpráva: Národní galerie v Praze - 2017)
1-press-release-ng-2017-3.pdf (Press release: National Gallery in Prague - 2017)
tz_frantisek-skala-jizdarna.docx (TZ: František Skála představuje ve své Jízdárně muzea v muzeu)
tz_frantisek-skala-prastanek.docx (TZ: Prastánek Františka Skály na Malostranském náměstí)
Doporučené produkty
František Skála. Jízdárna
Tomáš Pospiszyl (ed.)
470 Kč
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní