Finalisté: Cena NG 333 a Skupiny ČEZ


Datum konání: 07.12.2007 - 24.02.2008

respirium 5. patro

V červnu letošního roku vypsala Národní galerie v Praze cenu NG 333 a Skupiny ČEZ pro mladé umělce. Cílem této aktivity je podchytit mladé talenty z řad umělců a výtvarníků.

Díla jedenácti finalistů včetně vítězného exponátu budou po dva měsíce vystavena v respiriu 5. patra Veletržního paláce.

Realizaci Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ bylo možno uskutečnit díky velkorysému daru spol. SECURITAS, která věnuje vítězi finanční odměnu 333 000,- Kč, a díky podpoře sponzora – Skupině ČEZ.

Cena bude vyhlašována každoročně a bude se vztahovat na umělce do 33 let z České a Slovenské republiky.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní