Diplomanti AVU 2006


Datum konání: 22.06.2006 - 31.07.2006

5. patro

Kurátor: prof. Zdeněk Beran

Výstava diplomových prací studentů se jako každoročně stává svátkem AVU. V letošním roce se můžete těšit na výstavu uměleckých děl 38 absolventů z 18 ateliérů (malířstvím, sochařstvím, architekturou počínaje, přes kresbu a grafiku, restaurování, intermediální tvorbu a novými médií konče). Pestrá instalace soudobé umělecké tvorby bez hranic, s novými vlivy a přístupy. K výstavě bude vydán katalog.

Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
Pondělí
žádné programy
Úterý
16:30 - 18:00
Od gotiky po romantismus
Středa