Cyklus Otčenáš podle Maartena van Heemskerck


Datum konání: 21.03.2006 - 07.05.2006
GRAFICKÝ KABINET

Cyklus osmi grafik neznámého nizozemského rytce 16. století vydaný Philipem Gallem byl vytvořen podle předlohy nizozemského malíře Maartena van Heemskerck, zastoupeného ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze obrazem Venuše ve Vulkánově dílně. Jednotlivé grafické listy jsou inspirovány a doprovázeny latinským textem modlitby Pater Noster (Otčenáš)

Stálé expozice

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Středa
15:30 - 16:45
Herna Krajina na...
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy