Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě
16.12.2013

Projekt GAČR

Projekt GAČR – GA13-11456S

Řešitel: PhDr. Tomáš Hladík

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA13-11456S

 

Předmětem studia je fenomén sochařské dílny období baroka ve střední Evropě – v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Německu a Rakousku. Základní oporou sochařské práce byla v tomto období vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů. V jejich rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé plastické skici (bozzetti), zachycují sochařovo hledání a nalézání kompozičního řešení. Zásadní rozdíly mezi skicami a důkladněji provedenými modely ve smyslu pokročilého tvůrčího procesu se nedají vždy systematicky sledovat vinou individuálních pracovních návyků umělců i krajových zvyklostí. Ve svém úhrnu a propojení s fondem kreslených návrhů širokého spektra kostelního mobiliáře mohou však podat relativně přesný obraz každodenní praxe barokního sochařského ateliéru. Za pomoci studia relevantního materiálu, uloženého v domácích a evropských státních sbírkách, bude možné detailně popsat fungování takovéhoto pracovního kolektivu.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní