Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy
04.12.2014

Národní galerie v Praze otevřela výstavu jednoho ze zakladatelů moderního evropského umění – grafika Williama Hogartha (1697–1764).

Hogarth nechybí v žádném příběhu dějin umění. Položil základní kameny moderní karikatury. Hlavními tématy jeho grafik jsou město a společnost, alkohol, zločin a trest či Londýn 18. století, dodnes velmi aktuální. Národní galerie v Praze věnuje pozornost tomuto anglickému umělci poprvé ve své historii.

K výstavě vyšla doprovodná publikace mapující dosah Hogarthova díla nejen v Čechách (Eva Bendová – Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha, Praha 2013, anglické resumé, 203 s., cena 450 Kč).

Tisková zpráva a více informací ke stažení zde:

http://www.ngprague.cz/exposition-detail/promeny-williama-hogartha-nezrizenost-bidy/

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní