Grantový program k výročí 100 let vzniku Československa
09.10.2017

Magistrát hlavního města Prahy vypsal grant na podporu akcí spojených s významným jubileem.

V roce 2018 oslaví Česká republika výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu a zároveň 25 let od vzniku České republiky. Nový grantový program podpoří akce spojené s významným celorepublikovým výročím a umožní zapojení veřejnosti do připravovaných oslav. Garantem a koordinátorem příprav je odbor památkové péče MHMP.

Podrobnosti, týkající se nového grantového programu jsou k dispozici na internetových stránkách odboru památkové péče MHMP.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní