Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století.
20.11.2013

Tisková zpráva k výstavě v Clam-Gallasově paláci. Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století.

Autorka a kurátorka výstavy: Kateřina Kuthanová

Spoluautoři: Hana Svatošová, Adam Hnojil, Zdeněk Hojda, Martin Krummholz, Petr Šámal

Clam-Galasův palác: 25.9. 2013- 5.1. 2014

 

V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé - Archiv hl. m. Prahy a Národní galerie Praha - rozhodli představit dosud zcela nezmapované téma - pražské pomníky, upomínající na významné osobnosti i události českých dějin, které na pražských veřejných prostranstvích začaly vznikat od poloviny 19. století a měly pro český národní život prvořadý význam jak umělecký, tak i kulturně-historický.

Počínaje prvním veřejným pomníkem v Čechách, věnovaným Přemyslu Oráči  ve Stadicích (1839-1841), se v expozici setkáme se všemi nejvýznamnějšími pražskými monumenty, oslavujícími známé postavy českých dějin a národního života až do konce monarchieresp. vzniku samostatného československého státu: císaře Františka I., Karla IV., maršála Radeckého, Josefa Jungmanna, Františka Palackého, Jana Husa a sv. Václava na Václavském náměstí.  Tedy pomníků, kolem kterých chodíme každý den, ale přitom je buď vůbec  nevnímáme nebo o jejich vzniku nic nevíme.

Kromě těchto nejslavnějších pomníkových realizací, na něž se pořádaly ostře sledované veřejné soutěže, se však v expozici objeví i projekty nerealizované - např. Národní pomník na Bílé hoře - nebo výběrově i nejvýznamnější pomníky mimopražské. Ale také řada bust a pomníků  z pražských sadů a parků, věnovaných významným uměleckým osobnostem (např. spisovatelky Karolína Světlá a Eliška Krásnohorská, básníci  K. H. Mácha, Julius Zeyer a Vítězslav Hálek, herečka Hana Kvapilová, ad.), které na přelomu 19. a 20. století vytvářeli nejlepší čeští sochaři té doby pod vlivem sochařského stylu Augusta Rodina.

Mezi 250 exponáty dominují sádrové, bronzové i dřevěné skicy,  návrhy a modely z dílny největších mistrů českého sochařství 19. a počátku 20. století - bratří Maxů, J. V. Myslbeka, B. Schnircha, S. Suchardy, F. Bílka, L. Šalouna, B. Kafky a dalších, které dokumentují genezi monumentálního pomníku pro veřejný prostor v Čechách od poloviny 19. století. Úzkou vazbu této speciální výtvarné disciplíny na dobové společenské a politické dění dokládají též četné archivní materiály - kresby, fotografie, unikátní dobové dokumenty.

Největší část exponátů pochází z fondů pořadatelů - Národní galerie a Archivu hl.m. Prahy, avšak expozice je obohacena i o řadu zápůjček z dalších muzejních a galerijních institucí z Prahy i z celé České republiky i ze soukromých sbírek.

 

K výstavě je vydán i reprezentativní katalog (s německým a anglickým resumé).

Clam-Gallasův palác, jehož vynikající barokní architektura je dílem předního evropského architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, je od konce 2. světové války sídlem Archivu hlavního města Prahy. Po dokončení moderních archivních prostor na Jižním městě v 90. letech a přemístění většiny fondů do této lokality se naskytla možnost otevřít toto  historické archivní sídlo i veřejnosti. Z iniciativy ředitele archivu doc. Václava Ledvinky se zde již několik sezón pravidelně pořádají jak kulturně-historické, tak i umělecké výstavy, v mnoha případech s mezinárodním rozměrem. Z tohoto důvodu zde má umístění  současné výsostně pražské výstavy svoji oprávněnost a logiku.

 

* * * * * * * * * *

 

Sochaři, zastoupení v expozici:

Vilím Amort (1864 - 1913)

František Bílek  (1872 - 1941)

Ernst Julius Hähnel (1811.- 1891)

Bohumil Kafka (1878 - 1942)

Quido Kocian (1874 - 1928)

Václav Levý (1820 - 1870)

Josef Mařatka (1874 - 1937)

Josef Mauder (1854 - 1920)

Emanuel Max rytíř z Wachsteinu (1810 - 1901)

Josef Max (1804 - 1855)

Josef Václav Myslbek (1848 - 1922)

Václav Prachner (1784 - 1832)

František Rous (1872 - 1936)

Tomáš Seidan (1830 - 1890)

Bohuslav Schnirch (1845 - 1901)

Josef Strachovský (1850 - 1913)

Stanislav Sucharda (1866 - 1916)

Ladislav Šaloun (1870 - 1946)

Ludvík Šimek (1837 - 1886)

Jan Štursa (1880 - 1925)

Antonín Wagner (1834 - 1895)

August Zoula (1871 - 1915)

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

METAMORFÓZY POLITIKY. PRAŽSKÉ POMNÍKY 19. STOLETÍ

CLAM-GALLASŮV PALÁC

(25. 9. 2013 - 5. 1. 2014)

 

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003,www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena. LO NG si vyhrazuje právo u programů s rezervací odstoupit od uskutečnění akce, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

 

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kateřinou Kuthanovou

Čas: 15.00 / Cena: vstupné + 30 Kč / Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

Termín: sobota 12. 10.

 

Nedělní odpoledne s pomníky

Cena: vstupné + 50 Kč / Doba trvání: 45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

3. 11. 15.00 Spor o smysl českých pomníků aneb pojďte se pohádat o velikánech, diskusní komentovaná prohlídka s Martinem Falářem (60 min.)

3. 11. 16.00 Metamorfózy, taneční performance, tančí Marek Menšík (15 min.)

 

8. 12. 15.00 Spor o smysl českých pomníků aneb pojďte se pohádat o velikánech, diskusní komentovaná prohlídka s Martinem Falářem (60 min.)

8. 12. 16.00 Improvize na návštěvě u sochařů, improvizační divadlo, na přání diváků improvizují a hrají Jana Machalíková, Hana Malaníková, Martin Falář, Jakub Troják, Lucie Pospíšilová a Jakub Valenta (60 min.)

 

5. 1. 15.00 Metamorfózy politiky, komentovaná prohlídka s Kateřinou Kuthanovou 
(60 min.)

5. 1. 16.00 Pomníkový mor, scénické čtení z eseje F. X. Šaldy, čte Karel Dobrý (15 min.)

 

Komentované prohlídky a přednášky s odborníky

Čas: čtvrtek 16.30 / Cena: vstupné + 30 Kč / Doba trvání: 45-60 min. /Místo setkání: 
u pokladny

17. 10. Velké pomníkové soutěže - Mistr Jan Hus a František Palacký(Martin Krummholz)

14. 11. Metamorfózy moci - proměny pomníků v 2. polovině 19. století (Vít Vlnas)

12. 12. Známá i neznámá fakta o pomníku svatého Václava (Kristýna Brožová)

2. 1. Vavříny nesmrtelnosti - zlatý věk pomníkové tvorby v Čechách v 1. polovině 
19. století
 (Adam Hnojil)

 

Komentovaná prohlídka tlumočená do českého znakového jazyka

Čas: úterý 12. 11., 16.30 / Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání:45-60 min. / Místo setkání: u pokladny

Tlumočení do znakového jazyka zajišťuje Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.

 

Komentované prohlídky na objednávku

Objednejte si komentované prohlídky k výstavě v českém, anglickém, německém 
a francouzském jazyce.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob); cizojazyčný výklad 
1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) / Rezervace: dva týdny předem: e-mail 
vzdelavani@ngprague.cz či tel. 224 301 003

 

Prohlídky ateliéru Františka Bílka

Čas: středa 16.30 / Cena: vstupné do expozice (120 Kč / 60 Kč) a lektorský příplatek (20 Kč / 15 Kč) / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: v přízemí Bílkovy vily u pokladny (Mickiewiczova 233/1, Praha 6 - Hradčany)

Termíny: 9. 10. a 23. 10.

 

PROGRAMY PRO DĚTI

Otevřený ateliér pro děti i rodiče

Přijďte společně s dětmi prožít aktivní výtvarně zaměřené sobotní odpoledne do Clam-Gallasova paláce, kde se inspirujeme nejen sochařskou prací umělců z 19. století. Výtvarný materiál volně k dispozici.

 

Stíny hrdinů

Stavba pomníků je již od antiky nejen velebením osob a skutků, ale také celospolečenskou událostí. Zjistíme, co pomník vypovídá o době, s níž je spjat, komu se pomníky stavěly a
 z jakého důvodu. Na fotografii zaznamenáme proměny stínů, které pomníky vrhají, a vyrobíme si model vlastního pomníku.

 

Čas: sobota 2. 11., 14.00-16.30 / Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (zahrnuto vstupné, lektorský poplatek a výtvarný materiál) / Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30.

 

INTERAKTIVNÍ PROSTOR A MATERIÁLY

Interaktivní ateliér Kam zmizeli hrdinové 

Během prohlídky navštivte v rámci výstavy interaktivní ateliér Kam zmizeli hrdinové. Můžete zde nahlédnout do knih a katalogů na téma sochařství 19. století, prohlédnout si velkou mapu Prahy s pomníky nebo si zkusit postavit z vlastních těl pomník na Václavské náměstí.

 

Mapa pražských pomníků

Mapa Prahy s vyznačením důležitých pomníků se zajímavými informacemi. K prodeji 
na pokladně výstavy od konce října 2013.

 

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY

Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy

Čas: středa 23. 10., 16.30 / Cena: vstup i prohlídka zdarma / Doba trvání:60-90 min. / Místo setkání: u pokladny / Rezervace: nutná! 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní