Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie
16.12.2013

Projekt GAČR

Projekt GAČR – GAP409/12/0133

Řešitelka: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP409%2F12%2F0133

 

Projekt detailně zpracuje život a dílo výtvarníka Antonína Pelce (1895–1967). Zaměří se na jeho interpretaci v širším kontextu s důrazem na sledování role umělce ve společnosti a postižení vztahů výtvarné tvorby s politikou a ideologií. Pelc byl jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru doma i v cizině. Kromě toho vytvořil dosud málo známé malířské a kresebné dílo. Práce se bude opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů, v prvé řadě o Pelcovu pozůstalost uloženou v Národní galerii v Praze. Dílo bude interpretováno pomocí aktuálních umělecko-historických metod v sociokulturním kontextu doby jeho vzniku. Výstupem bude monografie, která postihne všechny aspekty Pelcovy mnohostranné tvorby.

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní