PhDr. Šárka Leubnerová
ředitelka Sbírky umění 19. století

1980–1984  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění

od 1985  Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století, kurátorka

od 2010  ředitelka Sbírky umění 19. století

Odborně se věnuje českému umění 19. století.

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Šárka Leubnerová in: Radim Vondráček (ed.), Biedermeier Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, (kat. výst), Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Gallery, s. r. o., Praha 2008.

- Šárka Leubnerová, Wilhelm Riedel (1832–1876), (kat. výst), Národní galerie v Praze 2008.

- Šárka Leubnerová, katalog díla, in: Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2009.

- Šárka Leubnerová, Jan Preisler (1872–1918), Pohádka, 1904, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2011.

- Šárka Leubnerová, Adolf Chwala (1836–1900), (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2011.

- Šárka Leubnerová, Jaroslav Čermák, Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2013.

 

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

-  podíl na přípravě stálých expozic SUDS v klášteře sv. Anežky české, ve Veletržním paláci, v současné době připravuje novou dlouhodobou expozici Umění 19. století – od klasicismu k romantismu do Salmovského paláce

-  příprava řady tematických i autorských výstav v Národní galerii, ale i pro jiné instituce, např.:  Wilhelm Riedel, NG, palác Kinských, 2008

-           August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi, NG, klášter sv. Jiří,  2009

-           Adolf Chwala, NG, klášter sv. Jiří, 2011

 

 

KONTAKT:

leubnerova@ngprague.cz

tel.:      233 081 726, 724 708 729

Výstavy v národní galerii
Doprovodné programy
Probíhající výstavy

Program nejbližších 7 dní

Sobota
10:30 - 16:30
Až oči přecházejí
Neděle
10:30 - 16:30
Obrazy v pohybu
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy