PhDr. Eva Bendová, Ph.D
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1996–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, a ČVUT v Praze, architektura, v současné době dokončuje postgraduální studium tamtéž

2013 dokončené postgraduální studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny umění

od 2005  NG, Sbírka grafiky a kresby, kurátor grafiky 19. a 20. století

2007–2013 tamtéž, vedoucí kurátor oddělení grafiky

2009  zahraniční stáž programu DAAD na Humboldt - Universität Berlin

2010  zahraniční stáž na Universität Wien ().

2001-2  roční studium na LMU München

Externě přednášela na FF UK a HU Berlin (Katedra Filmových studií, Institut für Kunst- und Bildgeschichte). Zabývá se interdisciplinárními dějinami umění, kavárenskou kulturou, architekturou a moderním a současným uměním reprodukce, zejména grafické.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Eva Bendová, Kavárna Bohumila Kubišty. Jeden z mnoha pohledů, Umění LV, 2006, s. 286–293.

- Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha 2008.

- Eva Bendová, Zahálka, nomádství, angažované pití kávy? Kavárna jako manifest modernity v Praze a mezinárodním kontextu, Historica Pragensia 4, Praha 2009, s. 15–28.

- Eva Bendová, Proměny Williama Hogartha. Grafické narativní listy o prostopášnosti, in: Ars linearis, Praha 2009, s. 94–103.

- Eva Bendová, Ztracená duše židovské čtvrti v Libni. Studie k architektonickému a urbanistickému vývoji oblasti, in: Do Židů – zmizelá Libeň v dramatickém textu Miroslava Bambuška, ed. Olga Vlčková, Praha 2009, s. 7–17.

- Eva Bendová , Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City (rec.), Umění LVIII, 2010, č.5/6, s. 480 – 483.

- Eva Bendová , Transnacional Spaces, Regina Bittner, Berlin 2007 (rec.), ERA 21, roč. 10, 2010, č. 6, s. 11.

- Eva Bendová, Oskar Kokoschka: žhavá grafika pozdního věku (kat. výst.), Praha: Národní galerie 2012

- Eva Bendová , Příjezd, pobyt, odjezd, přestup. K architektuře hlavních nádraží, A2, č. 7, 2012 (web)

- Eva Bendová, Povodně Jana Měřičky, Revolver revue 90, 2013, č. 2, s. 33 – 34.

- Eva Bendová, Nemocnice v kapli. Grafika Vojtěcha Pálky, Ateliér , 5.12.2013, s. 5.

- Eva Bendová - Vít Vlnas (ed.), Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Plzeň: Západočeská galerie 2013.

- Eva Bendová, Z Montmartru do Metra: Vratislav H. Brunner, tvůrčí zahálka a její formy, in: Od kabaly k Titanicu. Deset studií nejen z dějin umění, (Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha eds.), Praha 2013, s. s.9- 34.

- Eva Bendová – Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha : nezřízenost bídy, Praha: Národní galerie v Praze 2013

- Eva Bendová, Flám na prahu nové doby. Poznámka k fenoménu bohémy, in: Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, Roman Prahl (ed.), Plzeň 2013, s. 59-68.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Na okraji davu. Umění a sociální otázka v 19. století, Západočeská galerie v Plzni 2014 (odborná spolupráce)

- Oskar Kokoschka. Grafika, Národní galerie v Praze, Konírna paláce Kinských 2014

- Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s NG v Praze 2013 (s Vítem Vlnasem)

- Mexická grafika 2010, Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských 2012

- Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800–1914, Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s NG v Praze 2010 (s Tomášem Wintrem)

- Řada projektů pro grafické kabinety NG: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina, Veletržní palác 2014, Na účetním lístku. Kotěra, Tichý, Boettinger v privátní kresbě momentce, Veletržní palác 2010; Amerika k sežrání. Nový svět v grafice 16. –19. století, Schwarzenberský palác 2009 (s Tomášem Wintrem); Georg Grosz – zkažená společnost, Veletržní palác 2011 ad.

 

KONTAKT:

eva.bendova@ngprague.cz

tel: +420 220 397 258

GSM: +420 606 780 951

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní