PhDr. Anna Rollová, CSc.
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

Vystudovala dějiny a teorii výtvarného umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1964 –1969). V období 1969 – 1986 pracovala v Památníku národního písemnictví v Praze. Od roku 1986 se jako kurátorka ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze věnuje přednostně nizozemským kresbám 16. – 18. století. V letech 1998 – 2007 byla ředitelkou této Sbírky.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II /at the Court of Rudolf II, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2011;

- Abraham Bloemaert v Národní galerii v Praze a v knize Jaapa Boltena, in: Orbis artium.

K jubileu Lubomíra Slavíčka (edd. Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný), Brno 2009, s. 301–309;

- Pieter Bruegel starší, Marten de Vos, Hendrik de Clerck, Abraham Bloemaert, Ludolf Backhuyzen, Jan Hackaert, Herman Saftleven, in: Alena Volrábová (ed.) ve spolupráci s Michaelou Brixovou, Blankou Kubíkovou a Annou Rollovou, 101/I Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Praha 2008, č. kat. 40, 44, 61–62, 73–75, s. 92–93, 100–101, 134–137, 158–163;

- Nizozemské kresby 16. a 17. století (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1993;

- Teologický sál, in: Pravoslav Kneidl, Anna Rollová, Pavel Preiss, Strahovská knihovna Památníku národního písemnictví, Historické sály, dějiny a růst fondů, Praha 1988, s. 59–94

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II., Praha (Národní galerie) 2012;

- Nizozemské kresby 16. a 17. století, Praha (Národní galerie) 1993–1994;

- K. I. Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, Praha (Národní galerie) 1989.

KONTAKT:

rollova@ngprague.cz

Tel: +420 222 313 260

GSM: +420 607 630 904

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní