PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Filozofická fakulta UK, obor dějiny umění, absolventka magisterského i doktorského studia v Praze a na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne v Paříži

2002–2004  Francouzský institut v Praze, koncepce a příprava výstav v galerii Štěpánská 35

2004 Profession culture: 3měsíční vědecká stáž ve Francouzské národní knihovně

2006 Stipendium belgické vlády – Královská knihovna v Bruselu (3 měsíce)

2007 Stipendium města Paříže pro zahraniční badatele – 6měsíční pobyt v  CRHECC, Institut Pierre Renouvin, La Sorbonne, Paris

od 2007  Národní galerie v Praze, kurátorka sbírky kresby 20. století

2015 Fulbrigtovo stipendium – 6měsíční vědecký pobyt v Art Institute of Chicago, USA

Podílela se na několika výstavních projektech prezentujících české umění ve Francii (např. Prague 1900–1938 capitale secrète des avant-gardes, Dijon, 1997; L’œil ephémère – œuvres de Jiří Kolář et Adriena Šimotová, Dijon 2002).

Zabývá se výtvarným uměním 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

- Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, La dialectique de la révolte, in: Grand Jeu et surréalisme Reims, Paris, Prague, Reims 2003, s. 33–43.

- Anna Pravdová, František Kupka and Czech Fine Arts Students in France, Centropa VI, č. 2, New York 2006, s. 114127.

- Anna Pravdová, V centru pařížského dění: abstrakce 1924–1934, in: Hana Rousová (ed.), František Foltýn, Košice–Paříž–Brno, Praha, Brno 2007, s. 6193.

- Anna Pravdová, Zastihla je noc, Čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, Praha 2009.

- Anna Pravdová, Les artistes tchèques dans la lutte antifasciste et leur exil à Paris, Dissidences, Bordeaux 2010, č. 9, s. 124–135.

- Anna Pravdová, Otakar Kubín and the Tendencies Towards Classicism in Czech Art of the Nineteen-Twenties and Thirties, in: Reinterpreting the Past. Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, Warsawa 2010, s. 141–154.

- Anna Pravdová, Organizovaný vývoz kulturních hodnot, Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 300–309.

- Anna Pravdová, Společný návrat ke kořenům, Jan Křížek a Václav Boštík, Konec avantgardy, Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 275–282.

- Anna Pravdová, „Mně z toho nesmí zmizet člověk“, Jan Křížek (19191985), Národní galerie v Praze, Praha 2012.

- Anna Pravdová, Between Sight and Hearing, The Relationship between Music and Painting in the Abstract Art of František Kupka, in: Wiesna Mond-Kozłowska (ed.), Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: The Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts, Krakow 2012, s. 345–357.

- Anna Pravdová, Artistes tchèques, La France pour refuge, in: Laurence Bertrand Dorléac – Jacqueline Munck (eds.), L’Art en guerre, France 19381947, de Picasso à Dubuffet, Musée d'art moderne de la ville de Paris 2012, s. 286.

- Anna Pravdová – Petr Přibyl (eds.), Korespondáž, Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Národní galerie v Praze, Praha 2012.

- Anna Pravdová, Czech artists who fled to France during Second World War and their Cultural Resistance in Paris, Dailes istorijos studijos/ Art History Studies, vol. 5: Art and Artistic Life during the Two World Wars, Lithuanian Institute for Culture Research, Vilnius 2012, s. 214–227.

- Anna Pravdová, „Orfický kubismus“ aneb „Čisté umění“? Díla Františka Kupky na přehlídkách výtvarného umění v Paříži v roce 1912, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912, Praha 2012, s. 153–163.

- Anna Pravdová, Figurativní tašismus a premegalitický surrealismus Jana Křížka, in: Marie Rakušanová (ed)., Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 250–262.

- Anna Pravdová, „Jsem ve stavu toho, kdo vylezl z těžké nemoci a může se obejít bez léků“, in: A. Rollová, L. Konečný, R. Švácha (eds.), Od kabaly k Titaniku: Deset studií nejen z dějin umění, Artefactum, Praha 2013, s. 143–160.

- Anna Pravdová, Tomáš Winter (ed.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967), Praha 2015

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

- spoluatorství výstavy André Villers: Picasso a jiní umělci, Obecní dům, 2003

- spoluatorství výstavy František Foltýn, Košice – Paříž – Brno, Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy 2007

- spoluatorství výstavy Možnosti záznamů, Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně 2010

- spoluatorství výstavy Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Galerie hlavního města Prahy 2011

- výstava Korespondáž, Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Veletržní palác 2012 Galeria Miejska, Wroclaw 2013 (ve spolupráci s P. Přibylem)

- výstava Jan Křížek (1919–1985) a umělecká Paříž 50. let, Valdštejnská jízdárna 2013

- výstava Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940–1945), GAVU Cheb 2013(ve spolupráci s T. Winterem)

- výstava Zastihla je noc, Čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, GAVU Cheb, Moravská galerie v Brně 2015.

- řada grafických kabinetů v Národní galerii v Praze (např. František Kupka Lysistrata, Bretaň Jana Zrzavého, Josef Šíma: Ztracený ráj, Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada).


KONTAKT

anna.pravdova@ngprague.cz

Tel.: +420 224 301 146

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní