Mgr. Zuzana Novotná
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

od 1976 do 1980  v Krajské galerii v Hradci Králové, výtvarnice a správce depozitáře

od 1980 do 1981  v Národním muzeu v Praze, výtvarnice a aranžérka

od 1982 do 1989  v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, asistentka a správce depozitáře

od 1990  Národní galerie v Praze, Grafická sbírka, asistentka a správce depozitáře sbírky kresby

1998  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, absolutorium

od 1998  NG, Grafická sbírka, kurátorka oddělení kresby 19. století

od 2000  NG, Sbírka grafiky a kresby, vedoucí oddělení kresby

Kurátorsky připravila více než dvě desítky grafických kabinetů v expozicích NG a výstav zaměřených na umění19. a20.století.  

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Zuzana Novotná, Kresby žáků Mařákovy školy, in: Naděžda Horová-Blažíčková (ed.), Julius Mařák a jeho žáci, (kat. výst. JPH), Praha 1999–2000, s. 167–170.

- Zuzana Novotná [ZN], in: Radim Vondráček (ed.), Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848, (kat. výst. JPH), Praha, 2008, passim.

- Zuzana Novotná, Francouzské reflexe Otakara Kubína/ Othon Coubine, (kat. výst. NG), Praha 2009.

- Zuzana Novotná [ZN], in: Zuzana Novotná (ed.) 101/II: mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, (kat. výst. NG), Praha 2010, passim.

- Zuzana Novotná, František Kaván. Symbolistní, dekadentní, (kat. výst. NG), Praha 2012.

- Zuzana Novotná, Malířské zjevení / Ostravské intermezzo, in: Karel Srp (ed.), Jan Zrzavý: Božská hra, (kat. výst.) GVU Ostrava 2012.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- 2007  Jan Zrzavý (1890–1977): obrazy, kresby, ilustrace, Valdštejnská jízdárna NG Praha

- 2008  Jan Zrzavý: maliar snov, Mirbachov palác GMB Bratislava

- 2010  101/II – Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Veletržní palác NG Praha

- 2012  František Kaván: Symbolistní, dekadentní, Konírna palác Kinských NG Praha

- 2013  Jan Zrzavý

 

KONTAKT:

novotna@ngprague.cz

tel.: 224 810 770, 606 736 879

 

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní