Mgr. Tomáš Hylmar
archivář

Vzdělání a specializace:

1997–2000  Univerzita Palackého, Olomouc, obor archivnictví

2000–2003  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, obory kulturně historická regionalistika – pomocné vědy historické

2005–dosud  Archiv Národní galerie v Praze, odborný archivář

Odborné zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů malířů a sochařů 20. století. Digitalizace významných archivních dokumentů.

 

Publikační činnost:

Tomáš Hylmar, Sochař a medailér Miloslav Beutler a jeho archivní fond. Numismatické listy LXI, 2006, s. 175–180.

Tomáš Hylmar, Milej Zívře... Prostor Zlín XIV, 2007, s. 47–53.

Tomáš Hylmar, První výstava Skupiny 42 pohledem Ladislava Zívra, Umění LVIII, 2010, s. 326–335.

Tomáš Hylmar, Archivní fond Františka Muziky, Archivní časopis LX, 2010, s. 333–343.

Tomáš Hylmar, Umění v archivu. O projektu ediční řady deníků Ladislava Zívra, Revolver Revue 81, 2010, s. 187–188.

Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.), Ladislav Zívr. Chtěl bych být malířem soumraku a noci, Revolver revue 81, 2010, s. 153–186.

Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1925–1932, Praha, Národní galerie v Praze 2011, 229 str.

Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.) Miroslav Hák. Dopisy do Ždírce, Revolver revue 83, 2011, s. 143–157.

Tomáš Hylmar, „Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou... Váš Lhoták.“, Prostor Zlín XVIII, 2011, s. 52–55.

Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1943–1944, Praha, Národní galerie v Praze 2012, 217 str.

 

Kurátorská a ostatní odborná činnost:

Edice deníků sochaře Ladislava Zívra (1909–1980)

 

Kontakty:

E-mail: tomas.hylmar@ngprague.cz

Tel.: 233 081 735

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní