Mgr. Tomáš Hylmar
archivář

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1997–2000  Univerzita Palackého, Olomouc, obor archivnictví

2000–2003  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, obory kulturně historická regionalistika – pomocné vědy historické

2005– dosud  Archiv Národní galerie v Praze, odborný archivář

 

Odborné zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů malířů a sochařů 20. století. Digitalizace významných archivních dokumentů.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

-Tomáš Hylmar, Sochař a medailér Miloslav Beutler a jeho archivní fond. Numismatické listy LXI, 2006, s. 175–180.

-Tomáš Hylmar, Milej Zívře... Prostor Zlín XIV, 2007, s. 47–53.

-Tomáš Hylmar, První výstava Skupiny 42 pohledem Ladislava Zívra, Umění LVIII, 2010, s. 326–335.

-Tomáš Hylmar, Archivní fond Františka Muziky, Archivní časopis LX, 2010, s. 333–343.

-Tomáš Hylmar, Umění v archivu. O projektu ediční řady deníků Ladislava Zívra, Revolver Revue 81, 2010, s. 187–188.

-Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.), Ladislav Zívr. Chtěl bych být malířem soumraku a noci, Revolver revue 81, 2010, s. 153–186.

-Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1925–1932, Praha, Národní galerie v Praze 2011, 229 str.

-Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.) Miroslav Hák. Dopisy do Ždírce, Revolver revue 83, 2011, s. 143–157.

-Tomáš Hylmar, „Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou... Váš Lhoták.“, Prostor Zlín XVIII, 2011, s. 52–55.

-Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1943–1944, Praha, Národní galerie v Praze 2012, 217 str.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Edice deníků sochaře Ladislava Zívra (1909–1980)

 

KONTAKTY:

hylmar@ngprague.cz

233 081 735

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní