Mgr. Štěpánka Chlumská

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

Studium dějin umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze na Ústav pro dějiny umění FF UK. Od roku 1997 pracuje v NG v Praze jako kurátorka sbírky středověkého umění ve sbírce Starého umění – oddělení starého českého umění. Specializuje se na umění pozdní gotiky a rané renesance, zejména na deskové malířství. Spoluautorka a hlavní kurátorka stávající dlouhodobé instalace středověkého umění v klášteře sv. Anežky České.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Štěpánka Chlumská (ed.), Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna (katalog výstavy). Národní galerie v Praze. Praha 1999.

- Štěpánka Chlumská (ed.), Čechy a střední Evropa 1200-1550, Dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Anežky České. Praha 2006.

- Štěpánka Chlumská – Radka Šefců, Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, in: Technologia Artis 6, 2008. Sborník semináře Akademické laboratoře materiálového průzkumu. Výtvarné a materiálové aspekty při hodnocení původu a stáří uměleckého díla. Praha 2008, s. 66-83.

- Štěpánka Chlumská – Dorothea Pechová - Radka Šefců - Anna Třeštíková, Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy, in: Acta Artis Academica 2010. Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase. The Story of Art – Artwork Changes in Time. Sborník mezioborové konference ALMA / Proceedings of the 3rd Interdisciplinary Conference of ALMA. Praha 2010, s. 165-188.

- ŠC [Štěpánka Chlumská], katalogová hesla Verkündigung, Böhmen (?) um 1460; Werkstatt des Meisters des Georgsaltars, um 1480, Thun-Triptychon, in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa 1430-1530, (katalog výstavy), Groeningemuseum, Brugge 29.10. 2010 – 30.1. 2011, Stuttgart 2010. s. 471, 472-473 (též anglicky).

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské. Mistr Litoměřického oltáře a jeho dílna. Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, listopad 1999 - únor 2000. Praha 1999: autorka a kurátorka

- Čechy a střední Evropa 1200-1550, dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, otevřeno v listopadu 2000; spoluautorka a hlavní kurátorka

- Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice; Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České; listopad 2011 – březen 2012; spoluautorka a kurátorka za Národní galerii v Praze

KONTAKT:

chlumska@ngprague.cz

tel a fax: 224 810 835

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy