Mgr. Ondřej Faktor
kurátor pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

FF UK, Ústav pro dějiny umění, absolvent

Zaměření na středověké umění, zejm. nástěnné malířství (aktuálně zpracovává středověké nástěnné malby v jihozápadních Čechách).

Kurátor pro edukační činnost v lektorském oddělení Sbírky starého umění NG v Praze (se sídlem v klášteře sv. Anežky České). Organizuje a realizuje komentované prohlídky, přednášky a přednáškové cykly pro veřejnost v NG a jiných institucích, spolupodílení se lektorskou činnosti na výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Ondřej Faktor, Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, Umění/Art LVII, 2009, č. 5, s. 438–452.

- Ondřej Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Průzkumy památek XVII, 2010, č. 1, s. 121–138.

- Ondřej Faktor, Sňatek létajícího krále, Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 11, s. 17–19.

- Ondřej Faktor, Tomáš Knoflíček. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě, Studia Mediaevalia Bohemica III, 2011, č. 2, s. 354–357.

- Ondřej Faktor – Zuzana Všetečková a kol., Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Studia Mediaevalia Bohemica IV, 2012, č. 1, s. 149–150.

- Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Malenicích, Malenický zpravodaj březen – duben 2012, Malenice 2012, s. 3.

 

 

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Podílí se na lektorské činnosti při výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

 

KONTAKT:

faktor@ngprague.cz

tel.: 221 879 216, -217

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy