Mgr. Marcela Vondráčková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1996  Filozofická fakulta Uuniverzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, absolutorium

2005  tamtéž ukončení doktorského studia

od 1996  Národní galerie v Praze, odborný lektor ve Sbírce starého umění, s níž spolupracovala již v době svého studia jako externí lektor

od 2000 tamtéž jako kurátor; specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a ve střední Evropě, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- MV [Marcela Vondráčková], 27 hesel, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Praha 2001.

- Martin Mádl – Anke Schlecht – Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae: Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov, Praha 2006.

- Tomáš Hladík – Vít Vlnas – Marcela Vondráčková, Sub umbra alarum. Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve, in: Vít Vlnas et al. (eds.), Slezsko: perla v České koruně: historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 197–234.

- Marcela Vondráčková, Felix Anton Scheffler a malířská výzdoba jezuitského kostela Nanebevzetí P. Marie v Brně, in: Petronilla Cemus (ed.), Bohemia Jesuitica 1556–2006, Sborník příspěvků mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích. Praha, 25.–27. dubna 2006, Karolinum, Praha 2010, s. 1409–1429.

- Marcela Vondráčková, Portrétní tvorba Karla Škréty, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo. Praha 2010, s. 272–275 (+ 27 hesel).

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Jan Petr Molitor 1702–1757. Podobizny a portrétní motivy, klášter sv. Jiří, 12. 9.–12. 11. 2000

- Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, klášter sv. Jiří, 27. 4.–28. 10. 2001

- Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, Valdštejnská jízdárna, Jízdárna Pražského hradu, 26. 11. 2010–10. 4. 2011

 

KONTAKT:

vondrackova@ngprague.cz

tel.: +420 233 081 718

GSM: +420 775 886 987

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní