Mgr. Lenka Stolárová

VZDĚLÁNÍ:

2004  Univerzita Karlova v Praze, absolventka (Mgr.), nyní doktorandka Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK

od 2005  Národní galerie v Praze, kurátorka Sbírky starého umění, oddělení evropského umění

2011  tajemník pro vědu a výzkum NG; zaměřuje se na problematiku počátků barokní malby v Čechách se zřetelem na kulturněhistorický i společenský kontext výtvarného umění v českých zemích v 17. století, dále na recepci německého, španělského a italského umění v barokní malbě na teritoriu Koruny české

Stipendia a spolupráce se zahraničními univerzitami:

2005/2006 zimní semestr  Universität Wien, Institut für Geschichte, školitel Uni-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer

2006  Stipendium für die Karlsuniversität Prag – Sommersprachschule an der TU Dresden

2006/2007 letní semestr  spolupracovnice Universität Konstanz, v rámci projektu „Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration“ Universität Konstanz SFB 485, dílčí projekt C9

Individuální členka ICOM a CODART

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Lenka Stolárová, Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Historický průvodce pro mládež ve věku 16–19 let, Praha 2001.

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska, Střed Evropy okolo roku 1000. Historický průvodce pro mládež ve věku 15–19 let, Praha 2002 (vedoucí autorského kolektivu).

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska,  Dějepis. Nejnovější dějiny. Pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. Pracovní sešit, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2002, 2. vyd. 2009.

- Hana Havlůjová – František Parkan – Lenka Stolárová – Tomáš Mikeska, Střed Evropy okolo roku 1000. Historický průvodce pro mládež ve věku 11–15 let, Praha 2002 (členka autorského kolektivu).

- Lenka Stolárová, Habsburské století 1791–1914. Praha a české země v dunajské monarchii. Průvodce pro mládež, Praha 2004.

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska, Dějepis pro 6.–9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií : Metodická příručka pro učitele, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2005.

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska, Dějepis. Pravěk a starověk. Pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia. Pracovní sešit, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2002,  2. vyd. 2006.

- Lenka Stolárová, in: Slezsko – perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů, kat. výst., Andrzej Niedzelenko – Vít Vlnas (eds.), Praha 2006 (německá, anglická, polská mutace; 2 hesla).

- Lenka Stolárová Vít Vlnas, Slezsko – perla v české koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Průvodce výstavou, Praha 2006 (anglická mutace).

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska, Dějepis. Středověk a raný novověk. Pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. Pracovní sešit, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2002, 2. vyd. Praha 2007.

- Lenka Stolárová, in: Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19. století, (kat. výst.), Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Clam–Gallasův palác, Praha, 29. 4.–31. 8. 2008, Praha 2008 (17 hesel).

- Lenka Stolárová, in: Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze: výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, Lenka Stolárová (ed.), Praha 2008 (5 hesel).

- Lenka Stolárová, in: Encyklopedie českých dějin, Josef Tomeš (ed.), Praha 2008 (47 hesel + 2 články).

- Lenka Stolárová – Hana Havlůjová – František Parkan – Tomáš Mikeska, Dějepis. Novověk. Pro 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého gymnázia. Pracovní sešit, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2002, 2. vyd. 2008

- Helena Dáňová Jan Klípa Lenka Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 A, B, Praha 2008.

- Lenka Stolárová, Karel Škréta a Záalpí, in: Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, (kat. výst.), Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Praha 2010 (15 hesel).

- Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Karel Škréta – člověk a umělec v čase proměn, in: Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Praha 2010.

- Havlůjová Hana – Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Kdo byl Karel Škréta?, Praha 2010.

- Lenka Stolárová – Marcela Vondráčková, Muž beze jména. Nové poznatky ke Škrétově podobizně tzv. Brambergera z Brambergu, in: „Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě“. Sborník z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze ve dnech 23.–24. března 2010, Lenka Stolárová (ed.), Praha 2011.

- Lenka Stolárová – Radka Tibitanzlová – Vít Vlnas, Příběh dvojího začátku, in: Karel Škréta (16101674): Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Praha 2011, s. 53–73. (česká i anglická mutace)

- Petr Přibyl – Lenka Stolárová, „K stále rostoucí slávě našeho pilného umělce“. Karel Škréta mezi Švýcarskem, říší a Itálií v zrcadle nově objevených pramenů, in: Karel Škréta (16101674): Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), s. 73–81. (česká i anglická mutace).

- Lenka Stolárová – Kateřina Holečková – Vít Vlnas: Il progetto interdisciplinare Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo [Karel Škréta (1610–1674): Il periodo e l ’ opera]. Reinterpretazione della vita e dell’opera di Karel Škréta, uno dei più significativi artisti del barocco boemo, in: Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, Numero 8, 2012, Responsabile scientifico Jaroslav Pánek – Redazione a cura di Eva Chodějovská.

- Lenka Stolárová: Škrétova léta vandrovní. Rodinné souvislosti zahraničního pobytu Karla Škréty (1627–1638), in: Karel Škréta (1610–1674): Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Studie, dokumenty, prameny, Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Prague 2013, s. 21–31.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

– spoluautorka, koordinátorka a členka řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru MK 000 23 28 101 Národní galerie v Praze „Slezsko – perla v České koruně“ (2004–2011)

– spoluautorka, koordinátorka a členka řešitelského týmu mezinárodního vědeckého projektu „Slezsko – perla v České koruně“, podpořeného v rámci programu CULTURE 2000 (2005/2006)

– spoluautorka koncepce a kurátorka pražské části výstavy mezinárodní výstavy „Slezsko – perla v České koruně“, pořádané Národní galerií v Praze, Muzeem Miedzi v Legnicy, Universität Leipzig a Uniwersytet Wrocławski, příprava a realizace výstavy konané ve dnech 5. 5. 2006 – 8. 10. 2006 v Muzeu Miedzi v Legnicy a 16. 11. 2006–8. 4. 2007 ve Valdštejnské jízdárně v Praze

–  garantka a koordinátorka mezinárodní vědecké konference „Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740“, kterou pořádala Národní galerie v Praze ve dnech 3.–5. 4. 2007

– spoluautorka koncepce a kurátorka výstavy „Láska – Touha – Vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19. století“, Národní galerie v Praze a Archiv hl. m. Prahy v Clam-Gallasově paláci 29. 4.–31. 8. 2008

– spoluautorka koncepce a kurátorka stálé expozice Národní galerie v Praze „Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze“ (zpřístupněna veřejnosti 7. 5. 2009), zámek Žďár nad Sázavou; expozici byla udělena záštita české komise UNESCO

– spoluatorka koncepce a členka řešitelského týmu vědeckovýzkumného projektu Národní galerie v Praze, Akademie věd ČR a FF UK „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“ (podaného v rámci 2. výzvy Finačních mechanismů EHP/Norska; 2008/2011) http://skreta.cz/

– garantka a koordinátorka  odborného kolokvia „Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě“, kterou pořádala Národní galerie v Praze ve dnech 23.24. 4. 2010

– kurátorka výstavy „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“, pořádané Národní galerií v Praze, Správou pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským ve dnech 26. 11. 2010–
10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze a jízdárně Pražského hradu

–  spoluautorka koncepce a kurátorka stálé expozice Národní galerie v Praze Umění starého světa (zpřístupněna veřejnosti 3. 2. 2011), palác Kinských

– garantka a koordinátorka mezinárodní vědecké konference „Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo“, kterou pořádala Národní galerie v Praze ve dnech 29.–31. 3. 2011. Výstava Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo získala ocenění Gloria Musaealis jako výstavní projekt roku 2010

 

KONTAKT:

stolarova@ngprague.cz

tel.: +420 220 514 595

GSM: +420 723 830 093

fax: +420 220 513 180

viz též http://skreta.cz/stolarova/cv

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Středa
Pátek
žádné programy
Sobota
14:00 - 17:30
MONGOL SLOW FASHION
11:00 - 17:00
Zahradní plenér
14:00 - 16:30
Nech se vést!
Pondělí
žádné programy