Mgr. Jana Klímová
kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

Kurátorka pro edukační činnost v Lektorském oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (Schwarzenberský palác). Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor estetika (1981–1985). Zabývá se lektorskou činností od r. 1980, od r. 2000 připravuje programy, výtvarné dílny a pracovní listy pro děti se zaměřením na barokní umění (expozice Baroko v Čechách, výstavy Tance a slavnosti 16.–18. století, 2008–2009, Karel Škréta /1610-1674/. Doba a dílo. 2010–2011, a řada dalších). Zabývá se problematikou zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1. Doteky baroka v pražské Národní galerii, Okno č. 22, 8. ročník, 2004, str. 6–7

2. Lví hádanky na výstavě Slezsko Perla v české koruně, Národní galerie v Praze, 2006

3. Putování s Karlem Škrétou, Zábavné úkoly pro děti, Národní galerie v Praze, 2010

4. Doteky baroka – hmatová expozice, in: Baroko v Čechách – Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze (ed. M. Vondráčková), Národní galerie v Praze, 2013

 

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Doteky baroka – hmatová expozice, klášter sv. Jiří, 2001–2007, Schwarzenberský palác, od r. 2009, kurátorka


KONTAKT:

ssueduc@ngprague.cz

tel.: +420 233 081 721, 233 081 720

GSM: +420 724 501 536

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní