Mgr. Helena Dáňová

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1993−1999  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor dějiny umění

1999−2001  zástupkyně šéfredaktorky časopisu Grapheion

od 2001  Národní galerie v Praze, kurátorka Sbírky starého umění, v současné době pracuje v oddělení starého evropského umění. Dokončuje doktorandské studium na FF UP. Specializuje se na pozdně středověké sochařství.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Helena Dáňová − Ivo Hlobil (eds.), Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, (kat. výst.), Praha 2002 (česky, polsky, německy).

- Helena Dáňová, Socha Panny Marie v naději z Duban a její vztah k mladšímu oltáři z Duban, in: Helena Dáňová − Jan Klípa − Lenka Stolárová (eds.), Slezsko − země Koruny české. Historie a kultura 1300−1740 (sborník z konference), Praha 2008, s. 819−827.

- Helena Dáňová, Die sitzende Jungfrau Maria aus der Nationalgalerie in Prag. Ein dem Meister des Kefermarkter Altars zugeschriebenes Relief, Bulletin of the National Gallery in Prague, 2010−2011, s. 43−62 (německy) a s. 150−160 (česky).

- Helena Dáňová, Relief aus dem Kloster Corona Mariae in Třebařov bei Krasíkov und die im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts tätige Olmützer Werkstatt, Bulletin of the National Gallery in Prague XX−XXI, 2010−2011, s. 22−42 (německy) a s. 138−149 (česky).

- Helena Dáňová, Hans Leinberger nebo Matthäus Kreniß? Ke stylovému původu neznámé sochy sv. Anny Samotřetí z Národní galerie v Praze, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix, Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 86−94.

- Helena Dáňová, The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer, Umění LX, 2012, s. 62–67.

- Helena Dáňová, Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague, Umění LX, 2012, s. 150–156.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře (ve spolupráci s Ivo Hlobilem), Národní galerie v Praze, palác Kinských 2002

- Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky České 2011

 

KONTAKT:

danova@ngprague.cz

tel.: 221 879 266, 233 090 539

 

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy