Mgr. Dalibor Lešovský
kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1999–2006  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (diplomová práce na téma Jan Onghers)

2006  doktorandské studium (probíhající) na téma Typologie prostoru v barokní malbě

2008  Národní galerie v Praze

od 2011 kurátorem barokní grafiky

Svůj badatelský zájem soustřeďuje především na problematiku barokní grafiky, kresby a malby a ikonografie 16.–18. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Dalibor Lešovský, Grafická tvorba Johanna Ongherse, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis, Praha 2009, s. 84–93.

Dalibor Lešovský, Ovidius v proměnách (kat. výst.), Praha 2009.

Dalibor Lešovský, Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, (kat. výst.), Praha 2009.

Dalibor Lešovský, Ikonografie Brandlova obrazu Sv. Jáchyma a Anny – karmelitánská oslava Mariina mateřství a panenství, Umění 2 LIX/2011, Praha 2011, s. 161–165.

Dalibor Lešovský, Kompoziční a ikonografická interpretace Škrétova obrazu Svatý Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské kostely, in: Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě, eds. Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Praha 2011, s. 21–25.

Dalibor Lešovský, Jan Onghers, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia artium, Praha 2012, s. 75–106.

Dalibor Lešovský, Panna Marie s Ježíškem se zjevuje sv. Martině – Neznámá kresba z okruhu Pietra da Cortona z majetku Národní galerie v Praze, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis, Praha 2012, s. 100–103. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Ovidius v proměnách, Národní galerie 2009

Rubensova krajina v rytinách Adamse Schelte Bolswerta, Národní galerie 2009

Alegorické holdy Antonína Birckhardta, Národní galerie 2010

KONTAKT

dalibor.lesovsky@ngprague.cz
+420 220 397 232
+420 778 716 396

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní