MgA. Adam Pokorný. Ph.D.
restaurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

AVU v Praze, ateliér Restaurování malířských děl a polychromovaných plastik Prof. Karla Strettiho

NG v Praze, restaurátor se zaměřením na gotické a barokní umění. Vedle restaurátorské práce se zabývá historickými malířskými technikami. Působí jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Olga Kotková – Adam Pokorný, Technologický průzkum obrazu Sv. Lukáš kreslí P. Marii od Jana Gossaerta, zv. Mabuse, Bulletin of the National Gallery in Prague, Praha 2009, s. 31–41, 93–98.

- Jan Klípa – Adam Pokorný – Jana Sanyová, Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář. Poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, in: Acta Artis Acadamica, Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase, eds. David Hradil – Janka Hradilová, Praha 2010, s. 189–226.

- Adam Pokorný, Technika malby dvou Maulbertschových skic pro nástropní malbu Filosofického sálu Strahovské knihovny, in: Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny, Praha 2010, s. 46–53.

 

ODBORNÁ ČINNOST:

Restaurátorské práce – výběr:

- Karel Škréta, Portrét J. Sandrarta, 1634–1635

- Hans von Aachen, Portrét J. Heintze

- Petr Brandl, Vlastní podobizna zv. Lobkovická, kolem 1697

- Frans Hals, Jasper Schade van Westrum, 1645

- Český mistr, Zvěstování P. Marii, kolem 1460

- Český mistr, Madona lnářská, kolem 1420

- Mistr Litoměřického oltáře, Oltář se sv. Trojicí, kolem 1515

- Maestro di Vico L’abete, Madona s dítětem, 1. pol. 13. stol.

 

KONTAKT:

pokorny.adam@post.cz

 

 

Výstavy v národní galerii
After Rembrandt
Datum konání: 22.09.2014 - 31.12.2016
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní