Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph. D.
Generální ředitel Národní galerie v Praze
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Středa
Pátek
žádné programy