doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
generální ředitel

DOC., PD Dr. et DIPL.-ING. JIŘÍ FAJT, PHD.

generální ředitel
Palác Kinských

 

VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÁ KVALIFIKACE:

1978–1983            Vysoká škola zemědělská v Praze – obor zootechnický (1983–Dipl. Ing.)

1987–1993            Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění (1993– Mgr.)

1994–1999            Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandské (1999–Ph.D.)

2009                      habilitace na Technische Universität Berlin (od 2009 s habilitací v oboru dějiny umění–Dr. habil., od 2011 privátní docent–PD.Dr.)

2012                      habilitace na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (2012–Doc.)

 

1988 – 1992          hlavní kurátor Sbírky českého kamenosochařství 11.–19. století v Lapidáriu Národního muzea v Praze

1992 – 1993          kurátor Sbírky středověkého umění NG v Praze

1994 – 2000          ředitel Sbírky starého umění NG v Praze a zastupující generální ředitel (1996–1999)

1998 – 2001          zakládající ředitel Centra pro středověké umění v Praze

 

2000 – 2005          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Jagellonci – evropská dynastie. Umění a kultura ve střední Evropě 1450–1550“, univerzita v Lipsku na GWZO

2006 – 2010          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Dvorní kultura ve středovýchodní Evropě od 14. do 18. století. Srovnávací studie kulturní komunikace a reprezentace“ na GWZO

2008 - dnes            vedoucí devítisvazkového publikačního projektu „Příručka k dějinám umění ve střední a východní Evropě“ na GWZO

2008 – dnes           vedoucí projektu „Koordinace mezinárodních výstavních aktivit“ na GWZO

 

2011 – 2013          vedoucí vědecko-výzkumného projektu „Reprezentace a memoria pozdně středověkých panovníků ve střední Evropě: umění – liturgie – historie, 1250–1550

1.7.2014 dnes     generální ředitel Národní galerie v Praze (jmenován 4.7.2013)

2014 dnes           vedoucí vědecko-výzkumného projektu Dvory vysokého kléru a magnátů – duchovní a světská knížata na panovnických dvorech: samostatnost – závislost – vztahy, GWZO

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST - výběr:

Monografie:

• (Zus. mit Jan Royt): Malá Strana a Pražský Hrad, Praha 1992. (CZ, IT, FR, EN)

• (Zus. mit Jan Royt): Pražský Hrad a Hradčany, Praha 1992. (CZ, IT, FR, EN)

• (Zus. mit Lubomír Sršeň): Lapidárium Národního muzea, Praha 1993. (CZ, DE)

• (Zus. mit Jan Royt) Katedrála Sv. Víta, Praha 1994. (CZ, DE, EN).

• Pozdně gotické řezbářství v Praze a jeho sociální předpoklady 1430 – 1526, Praha 1996. (Průzkumy památek 2/1995, Beilage 1)

• Gotika v západních Čechách 1230–1530, Praha 1995, (CZ, DE, EN)

• Gotika v západních Čechách 1230–1530, Praha 1996: Gotika v západních Čechách; Edice barokních inventářů; Sochařství; Katalog-Sochařství,

• (Zus. mit Milena Bartlová): Světice s knihou. Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění / Saint Virgin Holding a Book. Newly Acquired Masterpiece of Gothic Art, Praha 1996. (Malé katalogy starého umění 4)

• (hlavní autor) Posvátné prostory hradu Karlštejna / Geheiligte Räumlichkeiten der Burg Karlstein / The Sacred Halls ofKarlštejnCastle, Praha 1998. (CZ, DE, EN)

• (hlavní autor) Magister Theodoricus, Court Painter to the Emperor Charles IV., Praha 1997/1998. (CZ, EN)

• (hlavní autor)Prague, The Crown of Bohemia, 1347-1437. Published by theMetropolitanMuseumof Art,New York, Ausstellungskatalog,New Haven– London 2005

• (hlavní autor) Karl IV., Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburger 1310-1437, hg. von Jiří FAJT, unter Mitwirkung von Markus HÖRSCH und Andrea LANGER und Unterstützung von Barbara D. BOEHM, München-Berlin/Prag 2006 (i CZ)

• Karel IV., císař z Boží milosti. Umění a kultura za vlády posledních Lucemburků ve střední Evropě, 1310-1437 / Charles IV, Emperor by the Grace of God. Art and Culture under the lastLuxembourgsinCentral Europe, 1310-1437. Guide through the exhibition inPrague, Praha 2006 (CZ, EN)

• (hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Kutná Hora 2012 (CZ, EN)

• (hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Warszawa 2012.

• (hlavní autor) Europa Jagellonica 1386-1572. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen. Potsdam 2013.

 

V tisku:

Straßburg–Nürnberg–Magdeburg. Wege und Akteure höfischer und urbaner Kunst im Reich Kaiser Karls IV. 1346–1378“, 2 svazky, Deutscher Kunstverlag München-Berlin 2014

Habilitační práce

• „Der Nürnberger Maler Sebald Weinschröter im Netzwerk von Kaiserhof und Patriziat (1349–1365/70)“. Technischen Universität Berlin, 2009

• „Der lange Schatten Kaiser Karls IV. Zur Rezeption der luxemburgischen Herrschaftsrepräsentation im Heiligen Römischen Reich.“ Univerzita Karlova v Praze, 2011

Disertační a rigorózní práce

• „Sochařství v západních Čechách v letech 1400–1475“. Univerzita Karlova v Praze, 1998

 

Editorství knižních řad:

• (zus. mit Markus Hörsch und Evelin Wetter) Studia Jagellonica Lipsiensia, Gründer und Herausgeber der Publikationsreihe beim Verlag Jan Thorbecke in Ostfildern (seit 2003)

Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, 9 Bde., Gründer und Hauptherausgeber der Publikationsreihe beim Deutschen Kunstverlag München (seit 2007)

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST - výběr:

 

Výstavní aktivity

• hlavní kurátor a spoluautor stálé expozice Lapidária Národního muzea v Praze od roku 1993

• hlavní autor výstavy „Gotika v západních Čechách (1230–1530)“, Západočeské muzeum a Západočeská galerie v Plzni, NG v Praze, 19951996

• autor výstavy „Světice s knihou“, NG v Praze, 1996

• hlavní autor výstavy „Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV.“, NG v Praze, 19971999

• hlavní autor stálé expozice „Čechy a střední Evropa 1200–1530“, Sbírka středověkého umění NG v Praze, klášter sv. Anežky České

• hlavní autor výstavy „Karel IV., císař z Boží milosti“, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2005/2006; Pražský hrad, 2006

• hlavní autor výstavy „Europa Jagellonica 1386–1572. Kultura a umění ve střední Evropě za vlády Jagellonců“, Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje, 2012; Warszawa, 2012–2013; Potsdam, 2013

• „Fantastické světy. Albrecht Altdorfer a expresivní umění roku 1500“, Frankfurt, říjen 2014; Vídeň  březen 2015

Výstavy v národní galerii
Gerhard Richter
Datum konání: 26.04.2017 - 03.09.2017
Více informací
Aj Wej-wej
Datum konání: 15.03.2017 - 07.01.2018
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní