ak. mal. rest. Věra Dědičová
restaurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1972–1978  Akademie výtvarných umění v Praze, restaurátorství výtvarných děl

1978–1996  restaurování středověkých nástěnných maleb, barokních fresek, dřevěných záklopových stropů, závěsných obrazů, polychromovaných řezeb a zhotovování faksimilií iluminovaných rukopisů a historických stavebních plánů (převážně pro Archiv Pražského hradu - KP ČR)

1989–1992  Filozofická fakulta UK v Praze, postgraduální studium Dějiny umění a umělecké dílo minulosti

od 1993  v NG v Praze – převážně restaurování barokních polychromovaných řezeb a částečně obrazů, průběžná a preventivní péče o sbírkové předměty, dlouhodobé sledování stavu prostředí ve výstavních prostorách a depozitáři, dohled při přesunu, instalování odlitků s následnou údržbou hmatové stezky ve Schwarzenberském paláci; spolupráce restaurátora při přípravě výstav a stálých expozic NG.

         

ODBORNÁ ČINNOST:

- výstava Ignác František Platzer. Sv. Jan Nepomucký – dar Rainera Kreissla NG  v Praze (klášter sv. Jiří); restaurování a spolupráce na katalogu výstavy

- výstavy NG: Josef Jiří Jelínek. Sochařská dílna z Kosmonos, Sláva barokní Čechie, Karel Škréta. Doba a dílo

 - Dílo sezony I. – Matyáš Bernard Braun. Sv. Juda Tadeáš (klášter sv. Jiří); restaurování sochy

- expozice barokního umění na zámku v Duchcově

- expozice středověkého umění v Čechách a ve střední Evropě v klášteře sv. Anežky České

- expozice Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci

- expozice Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze ve Žďáru n. Sázavou

 

KONTAKT:

vera.dedicova@ngprague.cz

tel.: 233 081 722 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní