Archiv

Archiv Národní galerie (ANG), je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů, které vypovídají o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty, které vznikly na půdě Národní galerie v Praze a jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1950, Krasoumná jednota pro Čechy 1842-1939, Moderní galerie 1901-1942, Českomoravská zemská galerie 1939-1945), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG celkem 150.

Archiv Národní galerie v Praze je:

Mgr. Tomáš Hylmar, vedoucí referátu
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 735
E-mail: tomas.hylmar@ngprague.cz

Dana Dyčková, organizační pracovnice
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 728
E-mail: dana.dyckova@ngprague.cz

Lucie Večerníková, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 729
E-mail: lucie.vecernikova@ngprague.cz

Mgr. Markéta Kudláčová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Telefon 224 301 334
Email: marketa.kudlacova@ngprague.cz

Badatelské hodiny pro veřejnost

Všichni badatelé jsou povinni nahlásit předem svou návštěvu v badatelně Archivu NG a sdělit, jaké archivní dokumenty budou studovat. Tuto informaci musí předat Archivu NG nejméně 5 pracovních dnů před zamýšlenou návštěvou, a to na e-mailovou adresu archiv@ngprague.cz nebo na telefonní číslo 233 081 728.

Následně bude badatelům sděleno, že jimi vyžádané archiválie je nebo není možno studovat, a kdy jim budou předloženy. Návštěvu badatelny Archivu NG je možné realizovat teprve po obdržení potvrzení ze strany Archivu NG, že objednané archiválie jsou připraveny. Na každou badatelskou návštěvu je možné připravit nanejvýše 5 (pět) archivních kartonů nebo 50 kusů fotografií nebo 15 kusů plakátů, přičemž tyto položky není možné sčítat.

Badatelské hodiny:

úterý: 9-16 hodin, středa: 9-16 hodin (pro pracoviště ve Schwarzenberském paláci, Hradčanské náměstí 2, Praha 1), čtvrtek: 9-12, 12,30-15 hodin (pro pracoviště ve Veletržním paláci, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)

Odborná činnost

Program následujících 7 dní