Kokoschka a Praha
Kokoschka a Praha

do 28. června 2015
Veletržní palác
Více zde
Otevři zahradu rajskou
Otevři zahradu rajskou
Benediktini v srdci Evropy 800-1300

jen do 15. března s prodlouženou návštěvní dobou
Valdštejnská jízdárna
Více zde
Připravujeme:
Připravujeme:
Tajemné dálky, symbolismus
v českých zemích, 1880–1914

od 17. dubna do 27. září 2015
Klášter sv. Anežky České
Více zde
Proměny Williama Hogartha.
Proměny Williama Hogartha.
Nezřízenost bídy

poslední komentovaná prohlídka
8. března od 15:00
Konírna paláce Kinských
Více zde
Francouzské umění 19. a 20. století
Francouzské umění 19. a 20. století

stálá expozice
Veletržní palác
Více zde
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem

do 31. května 2015
Veletržní palác
Více zde
Sochařský ateliér Zbyňka Sekala
Sochařský ateliér Zbyňka Sekala

do 31. prosince 2015
Veletržní palác
Více zde
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou

do 3. května 2015
Veletržní palác
Více zde
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²

do 17. května 2015
Veletržní palác
Více zde
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze

do 24. května 2015
Veletržní palác
Více zde
Max Dvořák: Jako když dýchají zdi
Max Dvořák: Jako když dýchají zdi

do 19. dubna 2015
Veletržní palác
Více zde
Václav Hollar: Lodě
Václav Hollar: Lodě

do 19. dubna 2015
Schwarzenberský palác
Více zde
Stálá expozice
Stálá expozice
Umění 19. století od klasicismu
k romantismu

Salmovský palác
Více zde
Kokoschka a Praha

do 28. června 2015
Veletržní palác
Otevři zahradu rajskou
Benediktini v srdci Evropy 800-1300

jen do 15. března s prodlouženou návštěvní dobou
Valdštejnská jízdárna
Připravujeme:
Tajemné dálky, symbolismus
v českých zemích, 1880–1914

od 17. dubna do 27. září 2015
Klášter sv. Anežky České
Proměny Williama Hogartha.
Nezřízenost bídy

poslední komentovaná prohlídka
8. března od 15:00
Konírna paláce Kinských
Francouzské umění 19. a 20. století

stálá expozice
Veletržní palác
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem

do 31. května 2015
Veletržní palác
Sochařský ateliér Zbyňka Sekala

do 31. prosince 2015
Veletržní palác
Stanislav Kolíbal. Kresba za kresbou

do 3. května 2015
Veletržní palác
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. m²

do 17. května 2015
Veletržní palác
Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze

do 24. května 2015
Veletržní palác
Max Dvořák: Jako když dýchají zdi

do 19. dubna 2015
Veletržní palác
Václav Hollar: Lodě

do 19. dubna 2015
Schwarzenberský palác
Stálá expozice
Umění 19. století od klasicismu
k romantismu

Salmovský palác

Stálé expozice

Středověké umění v Čechách a střední Evropě
Klášter sv. Anežky České
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Salmovský palác
Evropské umění od antiky do závěru baroka
Šternberský palác
Baroko v Čechách
Schwarzenberský palác
Umění Asie / Umění starověku
Palác Kinských
Umění 20. a 21. století
Veletržní palác

Obchod

Aktuálně

Benediktini pro velký zájem s prodlouženou návštěvní dobou

Diváci mají poslední možnost zhlédnout středověké poklady výstavy „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300“.

Celá aktualita
Nedělní odpoledne v Národní galerii

Národní galerie v Praze vás srdečně zve na komentované prohlídky s autory výstav 8. března v paláci Kinských od 15 hod. a Veletržním paláci od 16,30 hod.

Celá aktualita
Národní galerie vypisuje výběrová řízení na pozice ředitelů sbírek

Ředitel/ka Sbírky starého umění

Ředitel/ka Sbírky umění 19. století

Ředitel/ka Sbírky moderního a současného umění

Celá aktualita
Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy

Národní galerie v Praze otevřela výstavu jednoho ze zakladatelů moderního evropského umění – grafika Williama Hogartha (1697–1764).

Celá aktualita

PresscentrumProgram následujících 7 dní